Risikostyring er en vigtig disciplin

Risikostyring handler om at identificere, vurdere og prioritere risici i virksomheden. Derefter kan man iværksætte tiltag, som minimerer sandsynligheden for og konsekvenserne af en given hændelse.

Risikostyring er en central og vigtig del af NCC’s virksomhedsledelse. Det er en problemstilling, der altid er til stede og aktuel i alle koncernens virksomheder, funktioner og enheder. Forholdsregler hvad angår risikostyring er indlejret i vores lederes og enheders interne processer, og der findes procedurer og retningslinjer, som er designet specifikt med henblik på risikominimering.

Ved at benytte og følge vores systemer arbejder vi aktivt med risikostyring på en måde, som er blevet udarbejdet af eksperter på hvert enkelt område. Det betyder også, at mange af de ”hverdagsaktiviteter”, der jævnligt udføres i vores byggeprojekter, udgør en vigtig del af vores generelle risikostyring.

Generel risikostyring kan for eksempel bestå af:

  • Opstartsmøder, interne kontrol- og inspektionsplaner
  • Skemalægning, arbejdsplanlægning, sikkerhedsrunder og miljøplaner
  • Risiko- og mulighedsanalyse

Det vigtigste værktøj til systematisk risikostyring i vores byggeprojekter er Risiko- og mulighedsanalyse. Analysen indledes på salgsstadiet og opdateres løbende gennem hele byggeprocessen. Målet er at skabe en sikker og forudsigelig byggeproces, hvor projektet gennemføres inden for de opstillede parametre. Risiko- og mulighedsanalysen er udarbejdet i henhold til ISO 31 000 (Risikostyring – principper og retningslinjer).

Formålet med en Risiko- og mulighedsanalyse (R&O) er en systematisk identificering, analyse og håndtering af de risici og muligheder, som omstændighederne omkring hvert enkelt projekt indebærer. Ved at iværksætte passende tiltag kan man mindske sandsynligheden for og konsekvenserne af risici og samtidig maksimere sandsynligheden for og konsekvenserne af muligheder.

Analysen hjælper os med at træffe velfunderede valg, foretage prioriteringer og vurdere de forskellige fremgangsmåder, som vi har til rådighed. Med den systematiske tilgang til arbejdsprocessen opnår vi en forståelse af de aktuelle risici og muligheder, så vi kan foretage ændringer og lære af tidligere hændelser.