Tidlig inddragelse - for projektets skyld

NCC har arbejdet målrettet med blandt andet partnering siden år 2000. Vi har derfor opbygget stor og positiv erfaring med at samarbejde tæt med vores kunder.

Mere tilfredse kunder

Det er baggrunden for, at NCC i Danmark har gennemført mere end 200 bygge- og anlægsprojekter i partnering, og på nordisk plan mere end 500 projekter.

Det bedste inden for budgettet

Ved at bruge partnering kommer vi tidligt ind i processen og opnår et tættere samarbejde med kunden og rådgiverne. Vi bidrager med viden til at finde de bedste løsninger inden for budgettet.

Dermed kan vi bedre være med til at sikre kunden det bedst mulige resultat.

Samarbejde skaber værdi til projektet

Samarbejdet består som hovedreglen af

 • bygherre
 • arkitekt
 • ingeniør
 • entreprenør

Alle parters interesse og indsats skal være rettet mod at skabe mest mulig værdi til projektet.

Alle skal opfatte projektet som noget, de har ansvar for og noget, de skal bidrage til - denne tankegang kalder vi PROJEKT A/S.

For at opnå dette er det vigtigt, at samarbejdet er præget af åbenhed og tillid mellem partnerne.

Tillid og åbenhed kræver en indsats

Et godt samarbejde er baseret på tillid og åbenhed.

Det lyder umiddelbart nemt, men det opstår ikke af sig selv.

For at opnå tillid og åbenhed mellem samarbejdets parter er det vigtigt at arbejde med en række mekanismer og elementer, som støtter op om samarbejdet.

De vigtigste elementer

Bygge- og anlægsprojekter kan være meget forskellige.

Når man bruger de forskellige elementer i partnering, skal de derfor tilpasses det specifikke projekt, og partnering kan af den grund have forskelligt indhold.

Efter vores erfaring lykkes projektet bedst, hvis en række nøgleelementer er til stede:

 • Tidlig inddragelse af entreprenør
 • Fælles styre- og projektgruppe med kunde, rådgivere og entreprenør
 • Åbne bøger
 • Workshops – fælles mål – tillid – Projekt A/S fokus
 • Fælles ansvar for projektets design og indhold
 • Fælles indkøb af materialer og entrepriser
 • Incitamenter
 • Fælles projektkontor