Partnering en moderne måde at arbejde på

Partnering er en struktureret samarbejdsform, hvor nøgleaktører arbejder i fællesskab for projektets bedste i åben dialog og et transparent arbejdsmiljø. Partnering bygger på fuld ærlighed og åbenhed mellem partnerne. Vores erfaring viser, at samarbejde skaber værdi for alle involverede parter.

For NCC har partnering været et langsigtet strategisk fokusområde på vores vej ind i det 21. århundrede. Det er en mere moderne måde at arbejde på, som opbygger bæredygtige relationer. Vi har udviklet og finpudset vores model sammen med vores kunder og leverandører gennem tusindvis af projekter, og vi ved, hvordan vi får det til at fungere.

Vores model er baseret på, at man arbejder som én organisation med et fælles mål og et fælles budget. Et projekt baseret på dialog, åbenhed og samarbejde fører til fremragende resultater. De vigtigste succesfaktorer i forhold til at få partnering til at fungere for alle parter er støtte fra den øverste ledelse, samarbejdsfremmende processer samt at udvælge de dygtigste folk og få dem til at samarbejde for projektets bedste.

Kunderne fortæller, at partneringsamarbejder med NCC fører til:

 • Mere effektiv risikostyring
 • Større omkostningssikkerhed
 • Bedre tidsstyring
 • Højere kvalitet
 • Positivt og konstruktivt arbejdsklima, sjovere arbejde
 • Et mere sikkert projekt

Det får NCC ud af partnering:

 • Bedre kunderelationer og større forståelse fra kundernes side
 • Acceptable avancer på langt sigt – ingen skyhøje avancer, ingen enorme tab
 • Mere attraktiv arbejdsplads for nuværende og fremtidige medarbejdere
 • Kompetenceudvikling på hvert eneste projekt
 • Vi lever op til vores værdier
Steen Ulrich Rasmussen

Markeds- og kundechef, NCC Building Øst