Awareness Day – en dag til refleksion og diskussion

Den første onsdag i september samles alle medarbejdere hvert år kl. 9.00 på deres respektive arbejdspladser – uanset om det er i produktionen eller på kontoret – for at følge en fastlagt dagsorden med udgangspunkt i et fokusområde, som hele NCC er fælles om.  Dagsordenen skal bidrage til refleksion og diskussion, og resultatet skal senere følges op af hver enkelt arbejdsplads.

Awareness Day fokuserer på sundhed og sikkerhed, hvor vi diskuterer vores adfærd og øger bevidstheden om holdninger og adfærd som et team og som enkeltpersoner. Formålet er at øge bevidstheden om vores sikkerhed og styrke sikkerhedskulturen, så vi kan nå målene om at reducere ulykker generelt og eliminere alvorlige ulykker og hændelser.

Tema for Awareness Day 2023: Sikkerhedskultur

Temaet for dette års Awareness Day var sikkerhedskultur – vores fælles holdninger, værdier og adfærd omkring sikkerhed og arbejdsmiljø. Ved at drøfte sikkerhedskulturen kan vi sammen reflektere over, hvordan vores holdninger og adfærd påvirker vores sikkerhed og fælles arbejdsplads.