Awareness Day

"Hav modet til at tage Time Out" – temaet for Awareness Day 2022.

Den første onsdag i september hvert år samles alle ansatte på deres arbejdspladser – både i produktion og på kontor – klokken 09.00 for at arbejde med et fælles fokus for dagen. Dette skal føre til refleksion og diskussion, som man senere følger op på ude på hver enkelt arbejdsplads.

På Awareness Day fokuserer vi på arbejdsmiljø ved at tale om vores adfærd og øge bevidstheden om holdninger og adfærd, både på gruppeniveau og individniveau. Målet er, at Awareness Day skal styrke virksomhedskulturen med Star Behaviours, hvor arbejdsmiljø er en naturlig del af de daglige rutiner, der skal føre til sundere og sikrere arbejdsmiljøer og gøre NCC’s vision om nul ulykker til virkelighed.  

Time Out

Time Out er et simpelt værktøj designet til at stoppe og sikre risikable situationer.

Awareness Day 2023 finder sted den 6. september. Dage tilbage:

94