Vi arbejder løbende på at mindske vores fodaftryk

Vi sigter efter at mindske både vores eget og vores kunders miljømæssige fodaftryk – blandt andet ved at udarbejde tidlige livscyklusvurderinger af byggeriet og ved at have fokus på blandt andet materialevalg, affaldssortering og energioptimering.