Time Out

Vi er overbeviste om, at vi kan eliminere ulykker helt, hvis vi passer på hinanden og tør at sige fra, hvis vi ser ting, der føles forkerte eller er risikable.

Hvad er Time Out?

Time Out er et enkelt værktøj, der er designet til at få medarbejderne til at stoppe op og sikre farlige situationer.

Det er et nøgleværktøj, som giver alle medarbejdere hos NCC mulighed for at arbejde sikkert eller slet ikke at arbejde! Det støtter os i vores bestræbelser på at skabe det sundeste og sikreste arbejdsmiljø i hele branchen.

Ved at være bevidste om hinanden – uanset organisatorisk niveau eller arbejdsopgaver – og aktivt relatere til hinandens arbejdsforhold samt skabe engagement i andres velbefindende gør vi alle i stand til at tage en Time Out og sikre situationen, inden der sker en ulykke.

Hvordan anvendes Time Out?

  1. Reager og sig fra, hvis du opdager en usikker situation
  2. Skrid selv ind, og kontakt din leder ved behov
  3. Diskuter selve risikoen, find en løsning, og rapportér, om der er læring at hente fra situationen
  4. Sørg for, at arbejdsforholdene er sikre
  5. Fortsæt med at arbejde sikkert!