Mød vores teams

NCC er fuld af dygtige, erfarne og hjælpsomme teams, som sammen gør NCC stærkere. Teams med et stærkt samarbejde, godt humør, holdånd, hjælpsomhed og godt kollegaskab. Teams, der deler ud af deres viden og erfaring, leverer høj kvalitet, får processer til at glide effektivt, og som er med til at gøre NCC til en rigtig god arbejdsplads

december
Månedens NCC Team - december

I december kunne direktør Palle Bjerre Rasmussen uddele diplomer til årets sidste team. December måneds team er en gruppe mennesker, der er fordelt over hele landet, men som er fælles om den vigtige opgave at være mentorer for vores mange lærlinge

Før Palle gav hånd og diplomer til de fremmødte, talte han om NCC’s forpligtelse som stor virksomhed at være med til at uddanne fremtidens håndværkere. Vi ser ind i en fremtid, hvor der bliver en alvorlig mangel på hænder, hvis vi ikke får flere til at vælge byggeri og anlæg som deres fremtid. Vi skal også gerne have flere kvinder til at vælge den vej.

”Jeg ved, at vi er gode til at tage imod vores lærlinge,” sagde han. ”Det er en opgave, som I påtager jer oven i jeres sædvanlige arbejde, og det er vi meget taknemmelige for.”

December måneds team er HR’s netværk af lærlingeansvarlige. NCC tager vi et stort ansvar og udlærer rigtig mange unge mennesker inden for mange forskellige faggrupper.
I netværket arbejder de sammen for at videndele og samarbejde om at uddanne de bedste lærlinge og elever. Netværket har eksisteret i to og et halvt år, og deltagerne mødes to gange om året. Både Industry, Civil Engineering og Building er repræsenteret.

Hver dag går de på arbejde og lærer fra sig. De har påtaget sig et kæmpe ansvar for at uddanne de unge. De lærer dem faget, de tager de svære snakke med dem og giver dem en hånd, når de har brug for det – og de gør det igen og igen. De er altid klar på at hjælpe, når HR kommer med praktikanter, eller der er brug for noget ekstra.

Netværket videndeler på kryds og tværs, så man kan lære af, hvad der fungerer godt et sted, som måske kan bruges et andet sted. I netværket mødes øst og vest, og sammen gør medlemmerne alt, hvad de kan for at skabe den bedste uddannelse i NCC for fremtidens håndværkere.

Oktober
Månedens NCC Team - oktober

Oktober måneds team er et fasttømret hold af kolleger med tilsammen 90 års erfaring i NCC. Teamet arbejder til dagligt i produktionen på Odense Asfaltfabrik, hvor de i øjeblikket er i fuld gang med at producere tonsvis af asfalt til udvidelsen af den Fynske Motorvej. Fejringen af teamet skete i festligt selskab og med burgere fra NCC foodtrucken.

Det er de "garvede gutter", som i denne måned løber med prisen "Månedens NCC Team". Det er et hold, der ifølge områdechef Kurt Hansen i den grad udviser team-spirit og som altid giver sig hundrede procent for at nå målet.

I øjeblikket arbejder teamet fra Odense Asfaltfabrik på fuldt tryk med at producere tonsvis af asfalt til første etape af den Fynske Motorvejs udbygning. I samarbejde med fabrikken i Kolding skal teamet i Odense producere mere end 220.000 tons asfalt til projektet over de næste to år. I perioder har teamet produceret mere end 3000 tons asfalt i døgnet – udelukkende til Fynske Motorvej. Det kræver god planlægning, teamwork og mange timers arbejde om natten.

Områdechef i NCC Asfalt, Kurt B. Hansen, overrakte diplomer til teamet og knyttede et par ord til vores vinderkampagne, og hvad der gør netop disse fem herrer til et vinderhold i NCC:
"Udover at holdet altid udviser stærkt samarbejde, holdånd og godt kollegaskab, har de også formået at tænke nyt og dermed bidraget til at løbe mange spændende ting i gang i NCC. Her tænker jeg bl.a. på Dantonitten, fremstilling af farvet asfalt og eksperimenter med alverdens forskellige recycling produkter som beton, mineraluld, svejseslagger, støbesand osv. Samtidig har de formået at gøre Odense Asfaltfabrik til NCC's flotteste fabrik, som mange af os i organisationen ynder at bruge som fremvisning over for vores kunder og samarbejdspartnere. Her er altid det man med et godt gammelt ord kalder "orden" og godt humør", lød det fra Kurt B. Hansen.

Månedens_team_august
Månedens NCC team - august

Denne måneds team tæller kolleger fra både Hercules og Civil Engineering. Teamet har de sidste par år haft en central arbejdsplads som nabo til Det Kgl. Teater på Kgs. Nytorv. Her har de udført den transfertunnel, som forbinder den "gamle" metro med den nye Cityring

Blandt de 17 nye metrostationer, er Kgs. Nytorv en af de ganske få, der kan nå af blive færdige før den officielle åbning af den nye Cityring metro. Stationen på Kgs. Nytorv er et knudepunkt i Cityringen, Med passagerer fra både den eksisterende og den nye linjer, vil metrostationen på Kgs. Nytorv være blandt Københavns mest travle metrostationer, kun overgået af Hovedbanen og Nørreport.

150 NCC-kolleger har bidraget og projektet har været præget af høj kompleksitet, der har krævet godt samarbejde og god kommunikation både i teamet og med bygherren for at undgå voldsomme forsinkelser.

"De mennesker, der udgør Månedens NCC Team for august, er det team, der har været centralt for projektet, men i virkeligheden har langt flere bidraget til udførelsen," sagde projektleder Christian Foshammer ved uddelingen af diplomer til Månedens Team. "På funktionærsiden har 120 NCC-kolleger haft en finger med i spillet i større eller mindre grad, og cirka 30 af NCC's egne timelønnede har været involveret."

Månedens_team_juli
Månedens NCC team - juli

Sekretærgruppen i NCC er fordelt på hovedkontoret i Søborg og på tre lokationer i det jyske. I indstillingen af alle NCC's sekretærer lyder det, at "de er limen, der binder vores virksomhed sammen. De skaber sammenhængskraft." Det er en ofte overset medarbejdergruppe, der fortjener at blive hyldet.

"Tag det her som en ros og anerkendelse for jeres store arbejde," sagde direktør Palle Bjerre Rasmussen, da sekretærerne i Gladsaxe Company House var indkaldt til møde med titlen Sommeroverraskelse.

Den danske sekretærgruppe rummer mange forskellige kolleger, der løser en lang række forskelligartede opgaver, som bidrager til at få ting til at ske, og det er ofte dem, der sørger for at få bundet de løse ender.

"NCC er summen af de mange gode teams, vi har, som fungerer rigtig godt," siger direktør Palle Bjerre Rasmussen, som fortalte, at da indstillingen kom til direktionen, så var de enige om, at det var et rigtig godt forslag.

Månedens_team_juini
Månedens NCC team - Juni

Produktionsteamet på Falkoner Centret tæller kolleger fra Renovering, Tømrer egenproduktion, El egenproduktion, Råhus og Arbejdsmiljø. I to og et halvt år har der været arbejdet på den store og komplekse renoveringsopgave, og nu er opgaven afleveret, og den nye lejer, Scandic Hotels, er gået i gang med indretningen af deres nye hotel

Teamet lever 100 % op til NCC's værdier om tillid, ærlighed, respekt og pionerånd, og på trods af opgavens størrelse og kompleksitet har holdet hurtigt fundet hinanden, en fælles retning og formået at udnytte de mange forskellige kompetencer, som hvert medlem kunne tilføre projektet.

Teamets medlemmer har været eminente til at hjælpe hinanden på tværs samt tage en jævnlig timeout fra produktionen for at tale om samarbejde, arbejdsmiljø og arbejdsglæde. De har været gode til at give plads til hinandens forskelligheder og udvise stor respekt for alles holdninger og synsvinkler. Med andre ord har de spillet hinanden gode – både på det personlige plan og på tværs af afdelingerne i konsortiet. Det er i vores øjne den rette opskrift på en vinderkultur.

maj-team-med-diplomer
Månedens NCC team - Maj

Det vindende team arbejder i Danmarks eneste granitbrud, som ligger ved Rønne på Bornholm. Den bornholmske granit er siden 1873 blevet brudt i NCC's granitbrud, som er en del af Råstoffer i NCC Industry.

"Det var en dejlig overraskelse for alle, og de blev alle meget glade," fortæller site assistent Xenia Christensen, der arbejder i Asfalt, men som også er en del af månedens team, fordi hun altid er klar til at hjælpe holdet, når der er bruge for det.

Driftsleder Poul-Rikard Ebbesen sagde blandt andet: "Holdet har løftet i flok, og alle stiller op, og det skal I have tak for. Vi er kun så stærke som det svageste led, og det er meget stærkt. Jeg håber I fortsætter den gode stil, og I skal alle have mange tak for jeres store indsats."

Holdet var alle enige om at det var en rigtig god overraskelse, og de var stolte af at blive udvalgt. Mange gav udtryk for, at det var dejligt at blive påskønnet.

"Jeg var selv glad for at blive anset som en af teamet, da jeg ellers arbejder i asfalt," siger Xenia, "men hjælper til i råstoffer ind i mellem, og det er rørende, at der bliver sat pris på det."

November
Månedens NCC Team - november

Torsdag den 16. november var teamet samlet til evaluering i Pakhuset på Islands Brygge, da de fik uventede gæster. Direktør Palle Bjerre Rasmussen dukkede op til deres møde. Han talte om årets vinderkampagne og de forskellige aktiviteter, den har bestået af. Dronefilmene, som han i øvrigt opfordrede alle til at gå ind på MyNCC og se, hvis de ikke allerede har gjort det. Foodtrucken, hvor han og andre NCC-ledere omkring i landet kom ud og fik en god snak med kolleger på en række forskellige pladser. Og endelig Månedens NCC-Team, som jo var grunden til, at han dukkede op til mødet.

Alle fik et håndtryk og et diplom samt et Sammen er vi Stærkest krus med chokolade i. Da mødet blev holdt i Pakhusets kælder, var det oplagt at sende teamet udenfor til fotografering.
Mange udfordringer undervejs

Temaet blev udfordret fra projektets begyndelse, de blev tre måneder forsinket, mens de ventede på bygge- og metrotilladelser. Da arbejdet så kom i gang, blev der lokaliseret et meget stort beton-gasbeholder, der fyldte 2/3 af byggefeltet som også skulle nedbrydes inden den dobbelte p-kælder kunne etableres.

Teamet har hjulpet hinanden igennem hele forløbet, ved at bringe deres DISC-profiler i spil og gennemføre regelmæssige KPI-målinger på de vedtagede fælles mål og fælles spilleregler. Teamet har turde stole på hinanden og skabt den nødvendige tillid, der har gjort lige præcis FLINT II teamet til et utroligt stærkt team.

Med en stor samlet indsats og brug af alle de kompetencer NCC kan levere og med alle de tilknyttede NCC-enheder er det lykkes at komme flot i mål og aflevere EY’s nye domicil til en glad kunde.

September
Månedens NCC Team - september

Teamet fik tildelt deres diplomer af sektionsdirektør Lars Ørvad Nielsen i forbindelse med den årlige Vest-dag, hvor der blandt andet var fokus på Vinderkultur.

Det er et team, er er særligt stærk på kalkulatør- og installationskompetencer. Ikke blot har de arbejdet super godt sammen i tilbudsfasen og gennemskuet, hvad det var for muligheder, den nye skole/multihus, skulle rumme, de har også været skarpe på, hvordan tilbuddet skulle præsenteres for kunden for at vinde projektet. Holdet har deltaget ved byrådsmøde og informationsaften, hvor de har præsenteret projektet for byens borgere.

Nu hvor projekteringen er i fuld gang, lægger holdet en stor indsats i at deltage i bygherrens brugergrupper, og bidrage med at tilpasse projektet, så det møder bygherrens ønsker til justeringer. Alt sammen solide skridt på vejen til at sikre en tilfreds kunde i det vestjyske marked.

ncc-team-april_lille
Månedens NCC team - April

Teamet bag Kronløbsøen blev overrasket af Ole Faurby, direktør i PD, der kom for at ønske dem til lykke med titlen som månedens team.

Over 50 kolleger fra så forskellige dele af forretningen som Byggeri Øst, Hercules, Civil, Jura, Salg, El-afdelingen, Tømrerafdelingen, Engineering, Faglig sparring har sammen bragt en af NCC Danmarks største ordrer i hus.

Områdedirektør Trine Tindborg Skou fortæller, at det er et hold, der har holdt fokus på at nå et fælles mål. Alle har stillet op og bakket hinanden op, når der har været behov for det. Teamet har arbejdet med et højt informationsniveau undervejs, og klare grænseflader har sikret, at opgaverne er blevet løst. Alle bolde er blevet fanget og behandlet. Hvis teamet har givet udtryk for, at der har været behov for hjælp, er den blevet givet hurtigt. Hvis nogle har været trætte, har projektledelsen sikret, at der er kommet hurtig hjælp.

"Der har hele tiden været en tro på at vi nok skulle vinde sagen" fortæller Trine Tindborg.

Normineret_team2
Månedens NCC Team – Marts

Marts måneds team arbejder på et stort kabelprojekt for Energinet. Det er et team, der består af både nye og gamle NCC-medarbejdere, meget erfarne og mindre erfarne. Sammen får de tingene til at lykkes.

"Det med at skulle noget sammen som hold giver noget særligt," sagde Direktør Flemming Carlsen "Men gode resultater kommer ikke af sig selv. Man skal øve sig, og det har I gjort her. Og så har I også formået at samle mange af NCC's kompetencer i det her projekt, og det er meget imponerende. Det var en af grundene til, at NCC DK's ledelse har valgt jeres hold blandt en række nominerede."

Nomineret team februar 2019
Månedens NCC Team – Februar

Februar måneds NCC Team fra projektet Tueager i Aarhus, er nomineret af områdedirektør Henrik Korr og består af entrepriselederne Kristian Langdahl Olesen, Mathias Helth Hedegaard og Nicolaj Nisgaard fra Byggeri Vest samt Christian Wæver fra Property Development.

Henrik Korr fremhæver deres samarbejde, indbyrdes hjælpsomhed, deres holdånd og deres måde at holde humøret højt på, og han fortæller, at de har mødt udfordringerne med knusende ro. De er et team, der står sammen, og det er altså et eksempel på en vilje til at lykkes, som kun kan beskrives som rendyrket vindermentalitet, og det er et team, som vi alle sammen kun kan beundre og lade os inspirere af.