Social ansvarlighed

NCC har gennem mange år taget et medansvar for at hjælpe mennesker med forskellige typer af udfordringer til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi fokuserer ligeledes på at få flere til at vælge en erhvervs- eller STEM uddannelse for på den måde at uddanne fremtidens arbejdskraft.

I NCC sætter vi en ære i at hjælpe udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet. Vi har næsten altid brug for dygtige, stabile medarbejdere og samtidig ønsker vi at påtage os et samfundsansvar. Læs mere om, hvordan vi hjælper mennesker med forskellige typer af udfordringer ind på arbejdsmarkedet, og hvordan vi arbejder med at øge fokus på erhvervs- og STEM uddannelserne.

Initiativer for børn og unge 

I NCC ønsker vi at inspirere børn og unges fremtidige valg af uddannelse og job uanset køn, religion, etnicitet og kultur. Det gør vi for eksempel ved at udbrede kendskabet til vores branche og vise, hvordan en fremtid inden for håndværks- og STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) fagene kan se ud. Ved at åbne vores byggepladser op for besøg, får eleverne mulighed for at opleve mangfoldigheden i jobfunktioner og arbejdsliv i NCC og får derigennem inspiration til senere uddannelses- og beskæftigelsesvalg. 

Det giver selvfølgelig også vores virksomhed et frisk pust at få besøg af børn og unge og se vores arbejdsplads igennem deres øjne. 

Derfor har vi indgået en række strategiske samarbejder med kommuner og organisationer, som kan understøte denne dagsorden:

Science Girls

NCC er aktiv i initiativet Science Girls i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er en klub for piger fra 7. klasse til 3.g med spirende interesse for STEM fagene. Formålet er at belyse fagområder, anvendelsesmuligheder og karriereveje inden for STEM-området og derved få flere piger til at vælge denne uddannelsesvej.   

Science Day

I samarbejde med Naturvidenskabernes Hus inviterer NCC skoleklasser fra 4.-10. klasse samt gymnasiet til workshops, der kobler teori med praksis, på byggepladser landet over. Formålet er at inspirere til en karriere inden for håndværksfagene og byggebranchen.

Coding Class

Som samarbejdspartner til Københavns Kommunes Coding Class stiller NCC op med en case til en klasse. Eleverne kommer med løsningsforslag ud fra den undervisning de har fået i innovation og kodning i forløbet. Formålet er at fremme interessen for STEM fagene.

 

Virksomhedsskolen

Vores overordnede koncept, Virksomhedsskolen, startede i 2012 og har siden kørt med forskellige målgrupper og indsatser.

Udsatte unge

I samarbejde med Aarhus Kommune og Produktionsskolen har vi konceptet ”Byggepladsen”, hvor udsatte unge, der er uafklarede omkring deres fremtid og har svært ved at finde et ståsted i livet, lærer et håndværk at kende og får hjælp til at finde ud af, om det er noget for dem. Undervisningen kombineres med praktisk læring samt støtte til øvrige udfordringer.

Siden 2012 har 214 unge har været indskrevet på ”Byggepladsen”, heraf er 116 gået videre i uddannelse, 32 har fået læreplads og 18 er kommet i ordinært job.

Vi er pt. i dialog med nordsjællandske kommuner omkring etablering af konceptet på byggeriet Nordsjællands Hospital.

Uddannelse af flygtninge

Under flygtningekrisen i 2016 etablerede vi Jobskolen for flygtninge i samarbejde med Integrationsnet under Dansk Flygtningehjælp. På Jobskolen arbejdede vi  med opkvalificering af ufaglærte flygtninge med brancheerfaring med henblik på at blive ansat i byggebranchen.

Jobskolen for flygtninge kørte igennem 2016 og 2017 med to hold på samlet 25 deltagere. Over 80% gennemførte forløbet, ligesom flere efterfølgende blev ansat i ordinær beskæftigelse eller på uddannelsesaftale.

Uddannelse og job til indsatte

Hvert år løslades flere tusinder indsatte fra danske fængsler; de fleste til arbejdsløshed. I 2015 etablerede vi i samarbejde med Kriminalforsorgen og High:five en asfaltuddannelse, hvor indsatte lærer at arbejde med asfalt og mindre maskiner.

Asfaltskolen kører i flere danske fængsler. Hvert hold består af ca. 12 deltagere, hvoraf vi normalt ansætter 5-7 deltagere efterfølgende. Os bekendt er ingen af de tidligere indsatte, der har været igennem opkvalificeringsforløbet, faldet tilbage i kriminel løbebane.

Prisbelønnet indsats

I 2018 vandt vi CSR People Prize, og i efteråret 2021 vandt vi DI Prisen for konceptet Virksomhedsskolen. 

“Kæmpe tak for prisen til Dansk Industri. Vi er stolte, beærede og glade for anerkendelsen. Det har stor betydning at hjælpe andre, og at indsatsen værdsættes. Også tak til alle jer, der hjælper med arbejdet og er med til at gøre en forskel. Og ikke mindst stor ros til deltagerne, som er kommet videre i livet”, siger Louise Sjøntoft, HR direktør i NCC.

DI Prisen - NCC nominering