Hjælp til at komme ind i entreprenørbranchen

I NCC tager vi et medansvar for at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet, og det gælder både utilpassede unge, flygtninge der skal integreres, og mennesker der er løsladt efter at have udstået deres fængselsstraf.

Vi bygger kompetencer, mens vi bygger

Som HR-direktør Louise Sjøntoft formulerer det: ”Vi har næsten altid brug for dygtige, stabile medarbejdere i vores branche, og samtidig ønsker vi at påtage os et samfundsansvar. Med de initiativer vi er med i for at hjælpe mennesker med forskellige typer af udfordringer ind på arbejdsmarkedet, er vi også med til at udvide medarbejderbasen i byggebranchen, så det er en win-win.”

NCC bidrager primært til tre initiativer på området; Byggepladsen, der hjælper utilpassede unge i gang med en uddannelse med henblik på et fremtidigt job i byggebranchen, Jobskolen, som er et initiativ under Dansk Flygtningehjælp, som sigter mod at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked, og endelig High:five, som er et samarbejde mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og fonden High:five, hvor indsatte uddannes til at arbejde med asfalt, og flere har fået fast ansættelse hos NCC.

Byggepladsen

I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus Kommune og Århus Produktionsskole, har NCC skabt ”Byggepladsen” som et tilbud til utilpassede unge, der ofte er uafklarede og har svært ved at finde et ståsted i livet.

Initiativet opstod helt tilbage i 2012 på Aarhus Havn, da NCC byggede det store multimediehus Dokk1. Her indgik NCC en aftale med Aarhus Kommune, der var bygherre på projektet, en aftale om at drive et værksted for unge mellem 17 og 25, der havde lyst til at prøve kræfter med håndværkerfaget.

Værkstedet begyndte med tre elever, og siden har over 200 unge været gennem skolen, hvor de unge lærer et håndværk at kende og får hjælp til at finde ud af, om det e noget for dem. Undervejs får de prøvet at møde på arbejde hver morgen klokken syv og arbejde i al slags vejr.

”Virksomhedsskolen ville ikke fungere, hvis vi ikke havde håndværkere og formænd, der engagerer sig i de unge”
- Senior projektchef i NCC, Christian Egemose.

Jobskolen uddanner flygtninge

Sammen med Integrationsnet under Dansk Flygtningehjælp tilrettelægges et forløb, hvor deltagerne får danskundervisning og samtidig bliver trænet intensivt til en specifik branche gennem fagrettet undervisning og praktisk træning på virksomheden.

Den kombination giver gode muligheder for hurtigt at kvalificere kandidaterne til at kunne arbejde inden for et bestemt arbejdsområde.

Jobskolen tager udgangspunkt i virksomhedens behov. NCC er med til at sætte rammerne for forløbet og kan komme med input til indholdet i forløbet.

Linke til Dansk Flygtningehjælp

 Uddannelse og job til indsatte

Hver år bliver 8.000-9.000 indsatte løsladt fra de danske fængsler. De fleste løslades til arbejdsløshed. Men over de senere år er der sket en stigning af antallet af indsatte i landets fængsler, der tager korte uddannelsesforløb, som betyder, at de kan tilbydes ansættelse på helt almindelige vilkår, blandt andet hos NCC.

I samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen og fonden High:five har NCC etableret en asfaltuddannelse, hvor de indsatte lærer at arbejde med asfalt og mindre maskiner. Flere er efter kurset blevet fast ansat i NCC.

Linke til: https://highfive.net/