Alfa Company House i Skejby ved Aarhus er et moderne, fleksibelt kontorhus, der tilbyder perfekte rammer for det enkelte firma og skaber mulighed for synergi mellem flere virksomheder under samme tag.

Certificeret byggeri er attraktivt både for udvikler og lejer

En investering i en certificering af en bygning er en win-win-situation for dig som kunde, for os i NCC – og for samfundet som helhed, eftersom det er et fælles bidrag til den grønne omstilling.

Som ejendomsejer kan du indsamle fakta om bygningens miljøegenskaber, som du kan formidle enkelt og tydeligt. Og som kunde har du enklere ved at sammenligne forskellige bygningers egenskaber, eftersom en certificering viser, om en bygning opfylder en lang række kriterier. Og for os i NCC kan vi ved at bygge certificerede bygninger vise, at vi er med til at tage ansvar for at minimere bygningens miljøpåvirkning.

Struktureret metodologi

Når vi bygger i overensstemmelse med et certificeringssystem, følger vi en struktureret metodologi, som gør det nemmere for os at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer i alle dele af byggeprocessen, så vi kan formidle dem til vores kunder på en enkel og informativ måde.

Vi har styr på en lang række certificeringer

I NCC er vi eksperter i flere forskellige certificeringssystemer, herunder DGNB og Svanemærket.

Vi oplever, at certificering af bygninger får større og større betydning, og det er allerede et standardkrav fra flere projektudviklingskunder. Vi ønsker at imødekomme fremtidige krav som disse, og derfor kan vi allerede i dag hjælpe dig med at designe en bygning i henhold til et af de certificeringssystemer, som NCC er kvalificeret til at anvende.

Nemmere at udleje

Undersøgelser viser, at certificerede bygninger er nemmere at udleje. Derudover er lejerne indstillet på at betale en højere husleje for at leje sig ind i en certificeret bygning.

Undersøgelserne viser også, at en miljøcertificering øger bygningens værdi. For virksomheder er det en enkel måde at vise, internt og eksternt, at virksomheden gør en aktiv indsats for miljøet og træffer beslutninger, som minimerer virksomhedens indvirkning på klimaet og miljøet, for eksempel ved sit valg af hovedkontor.

Lavere risiko

Ud over den værdi som en certificeret bygning udgør, reducerer du også din risiko ved at gøre dig mindre afhængig af ekstern energiforsyning til bygningen. Den højere økonomiske indsats, der er påkrævet for at foretage en større investering, opvejes stort set af et lavere energiforbrug og dermed lavere driftsomkostninger for ejendommen over tid.