I Munke Bjergby Grusgrav ved Sorø sker udvindingen af råstoffer med omsorg for naturen. Der har givet nye og bedre levesteder for den sjældne strandtudse.
A wide view of the Orekil Bridge.

NCC's arbejde med bæredygtighed

For NCC handler bæredygtighed om at tage hensyn til nuværende og fremtidige generationers behov, øge virksomhedens evne til at skabe lønsom vækst og tage et langsigtet ansvar i den daglige drift.

Bæredygtighedsarbejde

NCC's begrebsramme for bæredygtighed er udgangspunktet for koncernens bæredygtighedsarbejde og er opdelt i otte områder: Data og ekspertise, Naturressourcer og biodiversitet, Materialer og cirkularitet, Klima og energi, Sundhed og sikkerhed, Medarbejdere og team, Etik og compliance samt Finansielle resultater. Fundamentet for bæredygtighedsarbejdet er koncernens værdier og Star Behaviors.