A wide view of the Orekil Bridge.

NCC's arbejde med bæredygtighed

For NCC handler bæredygtighed om at tage hensyn til nuværende og fremtidige generationers behov, øge virksomhedens evne til at skabe lønsom vækst og tage et langsigtet ansvar i den daglige drift.

Bæredygtighedsstrategi

NCC’s bæredygtighedsarbejde er grundlaget for vores fremtidige udvikling. De mest betydelige områder for NCC’s bæredygtighedsarbejde anskueliggøres i vores ramme for bæredygtighed – Sundhed og sikkerhed, Social inklusion, Materialer og affald, Klima og energi, Etik og compliance samt Produktportefølje. NCC har fastsat strategimål og langsigtede målsætninger for samtlige områder i rammen.

Illustration: NCC's begrebsramme