A wide view of the Orekil Bridge.

NCC's arbejde med bæredygtighed

For NCC handler bæredygtighed om at tage hensyn til nuværende og fremtidige generationers behov, øge virksomhedens evne til at skabe lønsom vækst og tage et langsigtet ansvar i den daglige drift. Tag med os på rejsen mod en bæredygtig verden.

Bæredygtighedsstrategi

NCC’s bæredygtighedsarbejde er grundlaget for vores fremtidige udvikling. De mest betydelige områder for NCC’s bæredygtighedsarbejde anskueliggøres i vores ramme for bæredygtighed – Sundhed og sikkerhed, Social inklusion, Materialer og affald, Klima og energi, Etik og compliance samt Produktportefølje. NCC har fastsat strategimål og langsigtede målsætninger for samtlige områder i rammen.

Bæredygtigt byggeri

Formålet med bæredygtighedsarbejdet er at skabe forudsætninger for, at mennesker kan arbejde, bo, og leve på en bæredygtig måde og på den måde øge værdien for såvel aktionærer, kunder og samfundet generelt gennem NCC’s aktiviteter.

Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde i vores bæredygtighedsrapport, som er integreret i årsrapporten, eller klik dig ind på siderne nedenfor.