Kompetencer

Vores kompetencer.

Hoved og totalentreprise

Jakobsen & Blindkilde udfører byggeri i hoved- og totalentreprise for både private og offentlige bygherrer.

Med vores store grad af egenproduktion, herunder jord, kloak, beton og anlæg, er vore egne håndværkere til stede på byggepladsen fra start til slut.

På rådgiver/projekteringssiden, arbejder vi sammen med såvel lokale som de større landskendte Arkitekt- og Ingeniørfirmaer. Vi bruger kvalitetsbevidste underentreprenører, som vi meget ofte har arbejdet sammen med før og som kommer fra det lokalområde hvor vi arbejder.

Vores faglige bredde og styrke gør, at vi kan løfte enhver byggeopgave.

Naturgenopretning

Jakobsen & Blindkilde A/S har stor erfaring i udførelse af naturgenopretningsprojekter opnået gennem udførelse at utalige projekter gennem årene.

Vore gravemaskiner og dozer har satellitbaseret maskinstyring monteret. Det sikre udgravningerne er meget nøjagtige udført samt kvalitetssikring og mængder er 100% dokumenteret.

  • Vådområder og søer
  • Genslyngning af åer og vandløb
  • Stryg og gydebanker
  • Diger
  • Dræn
  • Nedlægning af dambrug
  • Broer over åer og vandløb

Jakobsen & Blindkilde er stolte over vi med vort store engagement i naturgenopretningsprojekter er med til at gøre Danmark lidt grønnere.

Anlægsprojekter

Jakobsen & Blindkilde laver større anlægsprojekter indenfor jord-, kloak, beton-, gartner og belægningsarbejde.

Rensningsanlæg, regnvandsbassiner og regnvandsledninger

Jakobsen & Blindkilde vil altid uanset opgavetype være en kompetent og professionel samarbejdspartner