Kompetencer

Vores kompetencer.

Naturgenopretning

Jakobsen & Blindkilde A/S har stor erfaring i udførelse af naturgenopretningsprojekter opnået gennem udførelse at utalige projekter gennem årene.

Vore gravemaskiner og dozer har satellitbaseret maskinstyring monteret. Det sikre udgravningerne er meget nøjagtige udført samt kvalitetssikring og mængder er 100% dokumenteret.

  • Vådområder og søer
  • Genslyngning af åer og vandløb
  • Stryg og gydebanker
  • Diger
  • Dræn
  • Nedlægning af dambrug
  • Broer over åer og vandløb

Jakobsen & Blindkilde er stolte over vi med vort store engagement i naturgenopretningsprojekter er med til at gøre Danmark lidt grønnere.

Anlægsprojekter

Jakobsen & Blindkilde laver større anlægsprojekter indenfor jord-, kloak, beton-, gartner og belægningsarbejde.

Rensningsanlæg, regnvandsbassiner og regnvandsledninger

Jakobsen & Blindkilde vil altid uanset opgavetype være en kompetent og professionel samarbejdspartner