ARLA - Fælles renseanlæg i Nr. Vium

Arla Foods amba: Udvidelse af eksisterende fællesrenseanlæg i Nr. Vium for at behandle en stigende belastning som følge af en stigende produktion.Udvidelsen skal bevirke, at renseanlægget skal kunne håndtere en spildevandsmængde på 12.500 m³/døgn og en organisk belastning på ca. 36.000 tons COD/dag.

Udvidelsen omfatter: Procestank, efterklaringstank, lednings og belægningsarbejder, nyopført maskinbygning for tavle og blæserrum samt materiel garage, udvidelse af  mandskab/administrationsbygning. Eksisterende anlæg er i fuld drift under udvidelsen.