Solrødgård Renseanlæg

Renseanlægget ligger som en del af det nye Solrødgård Klima- og Miljøpark. På den måde sikres det, at helhedsorienterede, innovative løsninger, baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og procesviden, bliver kombineret med og skaber synergi med de øvrige forsyningsarter, de energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet samt ’Nyt Hospital Nordsjælland’.

Renseanlægget er en bæredygtig og rekreativ ressourceudnyttelse til fælles værdi for mennesker, miljø og samfund – og anlægget indeholder blandt andet en stor sø, der skal være medvirkende til at styrke det rekreative udtryk for området. Størstedelen af anlægget er overdækket og kan ses fra Lyngevej, som en seks meter høj bakke, hvor en grøn ”gågade” mellem renseanlæggets to funktionsafsnit giver de besøgende mulighed for at se renseprocessen gennem store glaspartier.

Renseanlægget er designet, så der er taget højde for de forventede klimaforandringer,og giver muligheden for at udvinde spildevandets indhold af fosfor samt udnyttelse af varmeenergien i spildevandet.