Flade Sø

Vi har gennemført projektet ved Flade Sø, som omfattede etablering, drift, sikring og afsluttende reetablering af projektområdet. Dette involverede flere faser, herunder oprettelse af midlertidige køreveje til jordtransport og materialetilkørsel, som senere ønskes permanent integreret.

Der er blevet udført udgravninger af indløbs- og udløbskanaler i Flade Sø ved de nye indløb og udløb, samt håndtering af vand, herunder grundvandssænkning under anlægsfasen.

Projektet involverede også etablering af to betontunneler og forlægning af Kastet Å til Flade Sø med nyt indløb og udløb gennem kystdiget. Dette krævede lukning eller afbrydelse af det nuværende udløb fra Flade Sø samt tilpasninger ved indfyldning af sikringssten i Kastet Å.

Yderligere justeringer omfattede tilpasning af den eksisterende adgangsvej langs kystdiget ved det nye udløb og nedtagning af ålekisterne i Kastet Å og i udløbet fra Flade Sø. Der blev også etableret stenrev ved det nye indløb til Flade Sø samt forlandsforstærkning på kystdiget omkring de nye indløb ved hjælp af opgravede materialer fra de nye indløb og udløb.

Der blev implementeret sikkerhedsforanstaltninger langs Lorkær Bæk for at reducere risikoen for øget udledning af okker og for at oprette nye faciliteter til kanoer og lignende ved indgangen og udgangen til Kastet Å.