Jedsted Mølle Dambrug

Fakta om Jedsted Mølle Dambrug:

  • Udgravning af blød bund - 65.000 m³
  • Levering og indbygning Af sand - 90.000 m³
  • Støbning af betongulve - 10.000 m²
  • Levering af elementer - 2 km
  • Etablering af veje (pladsen) - 2.000 m²
  • Opførelse af ny hal - 1.500 m²
  • SF-sten belægning - 1.500 m²
  • Udgravning til lagune - 2,5 ha
  • Levering og nedgrave ledninger - 15 km
  • Etablere 4 stk. flis filtre - 7.300 m³ flis