Juvre Dige

Projektet er på Rømø, som befinder sig i et område, hvor tidevandet har en daglig påvirkning på landskabet. Opgaven gik ud på at forstærke diget med klæg og sand, hvorved øen beskyttes mod de udfordringer, som er forbundet med højere vandstande. Når sandet og klæget blev opgravet, skulle det transporteres og til sidst indbygges og blive en del af et nu stærkere dige.

Formålet med projektet er ikke kun at lave en kystbeskyttelse, men også om at værne om de unikke karakteristika ved Rømøs natur. Det er specielt at gavne fuglelivet på Rømø ved at udgrave en sø på ni hektar og otte lavvandede småsøer, der skal fungere som bade-, drikke- og fødesøgningssteder for ynglende vadefulde. Det vil dertil fungere som økologiske levesteder for forskellige dyr og planter, og der håbes, at trækfugle og strandtudser også vil bruge det som ynglested. Det kan derfor kaldes en lille naturperle på Rømø.

Størstedelen af materialerne til projektet i form af sand og klæg kom fra udgravningen til naturprojektet, hvor der blev udgravet 300.000 kubikmeter sand og klæg, oven på klæglaget er der udlagt 22ha. vækstlag og sået græs. Derudover blev der også lagt asfalt på bærmevejen, strækningen der blev asfalteret, er 48.174 m² som strækker sig langs diget, og den flotte nyskabte naturperle kan derfor nydes, sammen med en behagelig gå/cykeltur.