Vådområdeprojektet Hellegård

Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk: 

Genslyngning af hhv. Hellegård Å og Flodgrøften, en gennembrydning og delvis fjernelse af de jordvolde langs Hellegård Å, der virker som lave ådiger, fjernelse af brønde og pumpestationer og omlægning/afbrydelse af dræn.

 

Vådområdet kan i store træk beskrives ved følgende hovedpunkter:

  • Projektområdet er på ca. 117 ha.
  • Hellegård Å genslynges ca. 2650 meter.
  • Tilløbet Flodgrøften genslynges i alt ca. 1062 meter.
  • Herudover en række sekundære arbejder med brønde, volde, grøfter, pumpestation, dræn og genplacering af jord m.m.