Det Biologiske Hus – En legeplads for bæredygtige løsninger

Vægge af halmplader, isolering af træfiber og gipsplader med fåreuld - Det Biologiske Hus i Middelfart er en legeplads for biologiske løsninger i byggeri og et levende eksempel på, hvordan miljøvenlige materialer og løsninger kan tænkes ind i stor skala i byggeriet.

Det biologiske Hus har været undervejs siden juli 2015 og står nu klar til at udfordre, hvordan der traditionelt set bygges i anlægs- og byggebranchen.

"Vores vision er at forny branchen og udvikle nye bæredygtige løsninger, så der er brug for pionerånd og afprøve noget nyt. Det Biologiske Hus er netop en mulighed for, at vi kan udvikle og afprøve nogle løsninger i et miljø, hvor det er okay at fejle. Vi skal bare sikre at det sker indenfor rammerne af den faglighed vi basere vores øvrige arbejde på. På den måde kan vi overføre de sikre og gode løsninger til vores kunder". Jens Thamdrup, sektionschef hos Faglig Sparring - NCC.

Det Biologiske Hus er udarbejdet i samarbejde med EEN TIL EEN, GXN, Deloitte og T.I. Faglig Sparring er med i projektet for at sikre den byggetekniske fagligheden.

Jens Thamdrup, der er teknisk sparringspartner understreger, at villigheden fra leverandørernes side til at komme med nye innovative løsninger har været stor.

"Bag projektet står over 30 leverandører, der hver især har leveret løsninger til Det Biologiske Hus. Det vidner om, at leverandørdelen af byggebranchen gerne vil levere andre typer af materialer, hvilket er interessant for NCC som aftager af byggematerialer".

Fra eksperiment til hverdag

Tanken bag eksperimentet er i høj grad at få afprøvet om de materialer, som indgår i Det Biologiske Hus, på sigt kan erstatte traditionelle byggematerialer. Det er netop de enkelte innovative løsninger, der i samarbejde med leverandørerne kan løftes op på et rentabelt niveau og indgå i andre af NCC's byggeprojekter. For eksempel benyttes der biologisk træfiber isolering i huset.

"En sådan løsning kan eventuelt afprøves på andre af NCC's projekter og for eksempel indgå i indvendige skillevægge. Nogle af de pladematerialer, som vi bruger i Det Biologiske Hus, kan også afprøves i sekundære konstruktioner såsom undergulve". Jens Thamdrup.

Et stort potentiale

Bæredygtige biologiske løsninger i byggeri kan i fremtiden vende op og ned på, hvordan og med hvad vi bygger i fremtiden. Succeskriteriet er at få udviklet de miljømæssigt bæredygtige løsninger til også at være økonomisk bæredygtige på sædvanlige kommercielle vilkår. Hvis det lykkes, er potentialet stort.

Kan der på baggrund af Det Biologiske Hus eller andre innovative forsøgsprojekter udvikles reelle bæredygtige alternativer, vil eksempelvis undergulve af biologiske materialer have potentiale til for alvor at udfordre de etablerede leveringskæder. For at sætte tingene i perspektiv, så har NCC I skrivende stund bestillinger på hvad der svarer til ca. 125.000 km2 gulve.

Vejen fra legeplads til BIG business er derfor ikke helt utopisk. Det er når entreprenørerne med en vis volumen er villige til at udfordre de traditionelle løsninger, at leverandørkæden for alvor udfordres.

Logistikken skal passe

Som eksperiment byder det Biologiske Hus på en masse nye bæredygtige løsninger, der har potentiale til på sigt at kunne erstatte de traditionelle. Dette kræver dog ikke udelukkende at entreprenørerne i anlægs-og byggebranchen er omstillingsparate til at omfavne biologiske og bæredygtige materialer. Det er afgørende, at leverandørerne også har mulighed for at kunne levere i det tempo og i den volumen, som det kræves. Logistikken skal så at sige passe.

Netop derfor bidrager NCC med at opføre Det Biologiske Hus og sender et klart signal til branchen om at tage dialogen med leverandørerne af bæredygtige og biologiske løsninger, så produktionen kan løftes op på et rentabelt niveau.

Det Biologiske Hus er støttet af Miljøstyrelsen og den officielle åbning finder sted medio oktober 2016.