Fint sand giver glade malkekøer

Der er nærmest ingen grænser for, hvad man kan bruge Moder Naturs råstoffer til. Målinger viser, at særlig finkornet sand giver bedre komfort til koen og dermed mere mælk.

Pyntesten, fugegrus, agrosand, ridebanegrus, skærver til haver og indkørsler, rabatgrus og leret stigrus. NCC Råstoffer leverer grus og sand i små og store mænger til mange forskelligartede opgaver. Fra en enkelt trailer sand til et privat haveprojekt til 100.000 ton om året til brug i beton til kæmpestore byggerier. Intet er for småt, og intet er for stort.

Blandt de mere specielle produkter er sand til malkekøer. De fleste vil nok tro, at køer står på halm i stalden? Og jo, det gør de mange steder, men faktisk er der en del landmænd, som sværger til en særlig slags sand. Det gør de, fordi de tal, man kan måle på i forhold til en kos velfærd, bliver bedre, når køerne i stedet står på noget bestemt sand. Der er mindre forurening, koen står bedre fast, og dens hove er mere rene. Endelig får det køerne til at ligge mere ned, og det er noget mælkebønder gerne vil have.

Det særlige kosand er meget finkornet sand, og der er landmænd, som er villige til at køre langt efter det for at få glade køer. Og en glad ko giver mere mælk, som mælkebønderne siger.

”Der er stor fokus på dyrevelfærd i landbrugsbranchen. På landbrugsskolerne er de unge landmænd blevet ”opflasket” med, at sand er det bedste til malkekøer for at få den gladeste ko og den bedste mælk. Derfor har vi de seneste år sat yderligere skub i udviklingen af og kendskabet til produktet. Det har boostet vores salg af kosand fra 43.000 ton i 2012 til 110.000 ton i 2016”, fortæller salgschef i NCC Råstoffer, Lars Flemming Sørensen.

Avanceret teknologi bag enkelt produkt

Råstoffer er en af de brancher, hvor man måske kan tænke, at det er en ret enkel opgave. De skal bare hente materialet op af jorden og køre det ud til kunden, men det er mere teknisk krævende, end de fleste måske lige forestiller sig.

Når sand og grus for eksempel skal bruges til beton skal det være vasket og sorteret efter nogle helt præcise standarder, som beton- og asfaltindustrien har defineret. Det har NCC Råstoffer en stor teknisk afdeling, der holder øje med. Et team af laboranter og geologer sørger for ensartet kvalitet i produktionen og sikrer, at alle varer, der leveres fra grusgraven eller søpladsen, altid overholder de gældende krav fra beton- og
Moder Natur bestemmer

”Det er spændende at arbejde med naturmaterialer, fordi det er forskelligt, hvad man får op, og derfor er der heller ikke to pladser der er ens. Det er Moder Natur, der har bestemt, hvad der ligger hvor, og dermed hvor vores produktionssteder kan ligge,” fortæller Lars.

NCC har en stor geologisk afdeling, der konstant afsøger markedet for at finde nye steder, hvor man kan indvinde råstoffer. Når man etablerer en ny plads, så bliver der allerede fra begyndelsen afsat penge til at reetablere stedet i forhold til ejerens ønsker, så man ikke afleverer et månelandskab, når man har hentet de råstoffer, man kan, men et smukt naturområde til glæde for ejeren og de mennesker, der bor i området.

Lars Flemming Sørensen
Lars Flemming Sørensen

Salgschef, Råstoffer, Vest, NCC Industry