Råstoffer - produkter, priser og kontakter

Vi leverer danske råstoffer på et bæredygtigt grundlag

NCC driver 17 grusgrave fordelt over det meste af Danmark og har landets eneste granitskærvebrud på Bornholm. Med en produktion af asfalt- og betontilslag samt anlægsmaterialer på godt 7 mio. tons årligt, er NCC Råstoffer en af landets absolut største råstofindvindere. Moderne udstyr og logistik gør os i stand til at levere den rigtige mængde og kvalitet af sand og sten til såvel asfalt, beton og anlægsområdet.

Sømaterialer

Med en flåde på 5 sand- og ralsugere, der har en lastekapacitet på 420 til 1.150 m3, har Råstoffer en produktion på ca. 3 mio. tons årligt. Det giver en markedsførende position på sand- og ralområdet til især betonproduktion. Skibene suger i udvalgte områder og sejler materialerne til vore pladser i København, Århus, Esbjerg, Køge, Gilleleje eller hvor vore kunder måtte ønske det i ind- og udland. På søpladserne oparbejdes materialerne til den rette kvalitet til især betonfremstilling, men også til produktion af asfalt og anlæg.

Granitbrud på Bornholm

NCC, Bornholm, dækker Rønne Granitværk og Bornholms Betonværk. Vi arbejder med højkvalitetsprodukter. Råmaterialet, den bornholmske granit, kombineret med vores avancerede produktionsanlæg og omhyggelig kvalitetssikring gør, at kun det bedste når frem til vores kunder.

NCC DrySand

Vores fabrik i Køge Havn er den første NCC fabrik i Norden, som producerer tørrede sandfraktioner til industrielle formål som mørtelproduktion, støberisand og filtersand til vandværker. Fabrikken er placeret i Køge, 30 km syd for København, og ligger dermed i et vækstområde og centralt i forhold til havnemiljø og vores øvrige aktiviteter i NCC.

Lokal indvinding og kort transportvej er en hjørnesten i råstofforsyningen

Hos NCC lægger vi vægt på at være tæt på vores kunder - hele vejen. Fra måden vi samarbejder på til leveringen af råstoffer til dine projekter.

Korte transportveje af råstoffer fra indvindingssted til anvendelsessted er mest bæredygtige. Økonomisk såvel som miljømæssigt. Det reducerer omkostningerne til transport og giver dermed en god råstoføkonomi i dine projekter. Og det er samtidig det mest skånsomme mod miljøet. Dette sikrer NCC, Råstoffer i kraft af vores mange lokale grusgrave i Danmark, indvinding til søs i danske farvande og granitbrud på Bornholm. Vores 31 råstoflagre og forarbejdningspladser er jævnt fordelt over hele landet, så der aldrig er langt til de materialer, din virksomhed har brug for.

Pr. 1/1-2016 er energitillægget fastsat til 0%, da vi har indgået fastprisaftale med vores energileverandør.

Tilmeld dig nyhedsmailen
'Roads Ajour'