”Gør os til en del af løsningen”

Mandag besøgte repræsentanter fra Gate21 og politikere fra Vestegnens Trafikforum NCC’s asfaltfabrik i Glostrup. Emnet var fælles fokus og indsats i forhold til støjreduktion og miljøforbedrende løsninger – både på den lange og den korte bane.

På mødet deltog blandt andet politikere som Morten Bødskov MF (S), Mads Fuglede (V) som repræsentanter for Vestegnens Trafikforum, samt flere medarbejdere fra Gate21, der er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, som arbejder for det fælles mål, at accelerere den grønne omstilling.

"Det er uhyre spændende at se en virksomhed, der arbejder på at løse støj-problematikken, og som både har et nærværende, lokalt og et bæredygtigt, globalt perspektiv," siger Morten Bødskov, MF (S) og formand for Folketingets Erhvervsudvalg. Han understreger, at det handler om at turde investere i løsninger, der på den lange bane forvalter borgernes penge bedst muligt.

Det kan for eksempel være støjreducerende asfalt, som i investeringsøjeblikket synes dyrere, men som er en bedre og mere bæredygtig løsning på sigt.

"Støj er energi, der går tabt, og vi ved, at støj påvirker samfundssundheden, og ofte skaber behov for efterfølgende støjreducerende investeringer for kommunerne. Hvis vi i stedet som samfund havde en helhedsbetragtning på udbud og i højere grad tænkte bredere og mere bæredygtigt, så ville regnestykket ofte se anderledes ud," forklarer Anders Kargo, der er "vokset op" i branchen, og i dag er Senior Vice President for Kunder & Bæredygtighed i NCC Industry i Norden.

På rundvisningen fik gæsterne også en kort introduktion til asfaltindustrien samt indsigt i asfaltproduktion og forskellige produktudviklingseksempler som eksempelvis støjsvag belægning, genbrugsasfalt og permeabel asfalt. Permeabel asfalt er et bærelag, som kan dræne regnvandet fra skybrud.

"Vi har mulighed for at begrænse støjen og samtidigt reducere rullemodstanden på en vej og derved reducere hver enkelt billists brændstofforbrug med op til tre procent. Det batter – og vi arbejder hele tiden på fornyende løsninger i en branche, hvor vi bare må erkende, at udbudsprisen er afgørende," siger Anders Kargo. Han understreger endvidere, at NCC som stor koncern i bygge- og anlægsbranchen har pligt til men også et ønske om, at differentiere sig på bæredygtighed. "Vi ønsker at være en del af løsningen – ikke en del af problemet", siger Anders Kargo.

Fælles tro på offentlig/ privat innovation

NCC er stiftende partner af Gate 21 og er sammen med andre partnere en del af Gate21's projekt Levende Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse, der skal vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. Det første demonstrationsprojekt bliver en realitet til foråret, hvor støjskærme af genbrugte vindmøllevinger og genbrugsplast fra den lille virksomhed Miljøskærm opsættes i Vallensbæk kommune. NCC står for etablering og opsætning af de nye støjskærme, og har netop indgået en OPI-aftale (Offentlig/Privat Innovation) med Vallensbæk kommune.

"I Gate 21 mærker vi en stigende interesse for at skabe partnerskaber og projekter på tværs af offentlige og private parter. Vi bringer kommunernes ønske om grøn omstilling sammen med virksomhedernes innovationskraft, og det giver gode muligheder for at skabe løsninger, som både kan skabe en mere bæredygtig samfundsudvikling og grønne jobs," siger Kirstine Lorenzen, projektleder i Gate 21

Sammen med Vestegnens Trafikforum forbereder Gate 21 en konference om trafikstøj, som skal finde sted på Christiansborg 18. maj i år.