Guld i bæredygtighed til Gladsaxe Company House

Gladsaxe Company House har som den første bygning i Danmark opnået topkarakteren Guld i certificeringsordningen DGNB. PensionDanmark ejer ejendommen, som NCC både har udviklet, opført og valgt at bo i.

For første gang har en dansk bygning fået det fornemmeste stempel inden for bæredygtighed. Det skete, da Gladsaxe Company House i dag blev tildelt den højeste status i certificeringsordningen DGNB.

Førende standard

DGNB er en af verdens førende standarder, når det gælder bygningers bæredygtighed. Det højeste niveau for certificering er Guld, som tildeles ejendomme, hvor den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed er i top.

Siden indførslen af DGNB i Danmark i 2012 er 52 bygninger blevet enten certificerede, præcertificerede eller tilmeldt certificering. Gladsaxe Company House, som PensionDanmark ejer, og som NCC både har udviklet, opført og har hovedsæde i, er den første herhjemme til at opnå Guld-certificering. Det skyldes bl.a. ejendommens gode indeklima med naturligt lys, vel-ventilerede kontorlokaler og lavt støjniveau.

Bæredygtighed giver værdi

Som synligt bevis på bæredygtighedsguldet overrakte Green Building Council Denmark, der administrerer DGNB-ordningen herhjemme, et certifikat og en plakette ved et arrangement i Gladsaxe Company House.

"I Gladsaxe Company House får man en meget klar og mærkbar oplevelse af, hvad det betyder at arbejde i et bæredygtighedscertificeret hus af denne kaliber. I dag udvikler vi udelukkende certificeret kontorbyggeri. Det giver større værdi for lejerne i form af bedre indeklima, større trivsel og lavere energiforbrug, og det giver investorerne en større tryghed for værdi på den lange bane," siger adm. direktør Marius Møller, NCC Property Development.

Stolt ejer

PensionDanmark har de seneste år investeret i otte nyopførte erhvervsejendomme, som enten er eller vil blive certificerede, når de står klar.

"Vi er meget stolte af, at denne enestående ejendom får dette unikke stempel. Som ansvarlig investor lægger vi stor vægt på bæredygtighed i de ejendomme, vi investerer i. Både af hensyn til klimaet, men først og fremmest fordi bæredygtighed er med til at gøre ejendommene attraktive. Det bidrager i sidste ende til at sikre medlemmerne gode afkast i en længere årrække," siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Ordning vinder frem

Hos Green Building Council Denmark ser man den øgede interesse for certificeringer som udtryk for et begyndende paradigmeskifte i byggebranchen.

"Før var det en ordning for en eksklusiv kreds af pionerer inden for bæredygtighed. Nu kan vi konstatere, at ordningen virkelig har fået fodfæste hos de mange. Man ønsker at fremtidssikre sit byggeri ved at bygge efter højere kvalitetsmål, samtidig med at indsatsen bliver dokumenteret. Det er slut med hit-and-run-tilgangen og dermed de hurtige penge," siger direktør Mette Qvist, Green Building Council Denmark.

Om Gladsaxe company house

 • Ejer: PensionDanmark
 • Udvikler: NCC Property Development A/S
 • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
 • Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
 • Lejere: NCC, Baxter A/S og JTI A/S
 • Areal: 15.400 m2 i 9 etager
 • Beliggenhed: hjørnet af Tobaksvejen og Gladsaxe Ringvej
 • Certificering: DGNB Guld
 • Company House
 • Company House®
 • Få det hele – ved at dele
 • Miljøbevidst erhvervsbyggeri