Nu går arbejdet i gang – NCC skal udføre klimasikring i Hundested i samarbejde med Halsnæs Forsyning

Gennem de senere år er Hundested By gentagne gange blevet ramt af oversvømmelser i forbindelse med voldsom regn, og da prognosen lyder, at vi kan forvente endnu større regnmængder i fremtiden, er der brug for at tilpasse afløbssystemet i den gamle del af Hundested.

Der er indgået en seksårig partneringaftale, og i løbet af perioden vil partnerskabet, som består af NCC, Envidan og Halsnæs Forsyning, gennemføre arbejdet i etaper. Anlægsarbejdet bliver indledt i Hundested Nord.

”Det er en opgave, som vi er rigtig glade for, fordi den taler ind i mange af vores kernekompetencer,” siger Christian W. Lund, projektchef i NCC’s anlægsenhed. ”Vi sætter også stor pris på partneringaftalen med forsyningen og rådgiveren, fordi det lægger op til et tæt samarbejde, som også vil komme borgerne i Halsnæs Kommune til gode.”

Arbejdet forventes at begynde på Lille Karlsmindevej primo november. Her er der brug for at lukke vejen i cirka fire måneder. Al trafik vil blive omdirigeret via skiltning. Tre stikveje, Rørsangervej, Havlitvej og Fasanvej, vil også blive berørt. Arbejdet forventes af blive afsluttet i løbet af foråret, hvorefter holdet fra NCC forventes at rykke videre til området omkring Ved Skansen.

”Sammen med NCC planlægger vi selvfølgelig arbejdet, så vi kommer til at genere borgerne mindst muligt,” siger Werner De Jong, Projektleder i Halsnæs Forsyning. ”Vi kan ikke gennemføre den helt nødvendige klimasikring uden at grave op, men vi vælger fra strækning til strækning den løsning, der passer bedst netop dér.”

NCC har stor erfaring med en teknik, der kaldes pipebursting, som er en form for næsten opgravningsfri opgravning. Med kun et start- og sluthul kan rørene udvides uden at grave op på hele strækningen. Det er en teknik, der kan anvendes på de veje, hvor der er brug for mindre øgning af rørdimension.

Den opgravningsfri løsning vil blandt andet blive anvendt på nogle af de veje, som for relativt nylig har fået lagt nyt slidlag. Andre steder er der brug for en noget større opdimensionering af ledningsnettet, og her er det ikke muligt at bruge pipebursting, fordi der er brug for at lægge helt nye rør.

Arbejdet vil ske med udgangspunkt i NCC’s skurby på Radmersvej ved græsplænen foran det tidligere rensningsanlæg. Her vil der blive opstillet en informationsskærm, hvor der løbende vil blive informeret om arbejdets fremdrift.

”Når arbejdet er kommet godt i gang, planlægger vi at holde ”Åben skurby”, hvor interesserede kan komme forbi til en kop kaffe og et stykke wienerbrød og få svar på deres spørgsmål til projekterne” siger Christian W. Lund, projektchef i NCC’s anlægsenhed.

Ved opgravningerne vil der desuden være informationsskilte med kontaktinformation og QR-koder, der leder borgerne til en hjemmeside med information.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, pressechef, NCC, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk
Kathrine Phil, Kommunikationsansvarlig, Halsnæs Forsyning, Tlf.: 21162906, E-mail: kap@hnf.dk
Werner De Jong, Projektleder i Halsnæs Forsyning, Tlf.: 29617274, E-mail: wejo@hnf.dk