NCC reducerer tomgangstid på maskiner i grusgrave

NCC’s maskintunge forretningsområde Råstoffer har gjort en aktiv indsats for at reducere mængden af tomgangstid – en indsats der har resulteret i en halvering af maskinernes tomgangstider i diverse grusgrave, stenbrud og søpladser i den vestlige del af Danmark. I 2019 besluttede man i forretningsområdet at fokusere på tomgangstider og nedsatte et mål om at komme ned under 15 %.

Da projektet startede, lå den gennemsnitlige tomgangstid på 28,2 %, og nu har NCC Råstoffer altså nået målet for tomgangstiderne: ”Det har været en stor succes og et samarbejde der er gået på tværs af hele organisationen”, siger områdechef i NCC Industry, Søren Graae.

Reduceringen giver både økonomiske og klimamæssige besparelser

”Der er regnet på omkostningerne af tomgangstiderne, og vi kan konkludere, at en halvering af tomgangstiderne betyder en tilsvarende halvering af driftsomkostningerne”, siger Søren Graae. Beregnet ud fra et gennemsnitligt forbrug koster det 221 kroner i timen at køre i tomgang. Dvs. at 30 % tomgangskørsel på et år koster 99.450 kroner.

Udover den økonomiske besparelse skaber dette fremskridt også en markant reducering i udledningen af CO2. Som driftsleder i Siem Grusgrav, Henrik Clemmensen, siger: ”Det er vigtigt, at vores medarbejdere forstår værdien af at nedbringe tomgangstiderne. Det handler ikke kun om den økonomiske gevinst men især også den klimamæssige.”

Uddannelse af maskinførere er en stor del af projektet

En stor del af fortjenesten ligger hos maskinførerne i Råstoffer. De har været på et Eco Operator-kursus hos Volvo i Sverige, hvor de blev de sat ind i, hvordan de bedst muligt kan betjene diverse læssemaskiner, gravemaskiner og dumpere for at operere så miljøvenligt som muligt.

”Det er fedt at se hvordan maskinførerne har taget opgaven til sig. Vi skal gøre en indsats for klimaet, der hvor vi kan – og dette er altså et af de områder, hvor vi kan gøre en forskel”, siger Søren Graae.