NCC sætter gang i nyt, stort kabelprojekt

NCC’s anlægsenhed har vundet deres første kabelprojekt i Vestdanmark. Projektet er afgørende for at sikre vedvarende energiforsyning.

Medarbejdere fra NCC og deres kolleger i Jakobsen & Blindkilde er i fuld gang med at udbygge og styrke elnettet, som skal forbinde til Thor Havvindmøllepark, der er planlagt ud for den jyske vestkyst. Denne havvindmøllepark forventes at kunne forsyne mellem 800.000 og 1.000.000 husstande med elektricitet.

”Det er en vigtig opgave for os, fordi det er det første kabelprojekt, vi udfører i Vestdanmark. Det er også et motiverende projekt, fordi overgangen til vedvarende energikilder som vindenergi bidrager til den grønne omstilling,” siger Nikolaj Christian Pedersen, der er produktionschef i Jakobsen & Blindkilde, som er en del af NCC Infrastructure.

Stolte af tilliden
NCC har vundet hovedentreprisen med at etablere kabelforbindelsen, som i praksis betyder, at der skal føres 31 kilometers kabler med en elektrisk spænding på 220 kilovolt fra Idomlund til Volder Mark. 24 af kilometerne skal nedgraves, og arbejdet består i at etablere to tracéer med tre kabler i hver. Det kræver 126 kabeltromler, der hver især vejer op til 27,5 ton. Derudover skal der udføres syv kilometer styret underboring á seks trækrør, hvor kablerne føres igennem. Det løber op i 42 kilometer.

”Vi er stolte af tilliden, og det er fedt også at skulle udføre kabelprojekter i Vestdanmark,” siger Nikolaj Christian Pedersen.

Arbejdet med styret boring begyndte i august og forventes færdigt til juli 2024. De nedgravede kabler skal lægges i en periode fra marts 2024 til oktober 2024.

Thor Havvindmøllepark
Thor Havvindmøllepark
Thor Havvindmøllepark