NCC's præfabrikerede skakte bliver produceret på vores egen fabrik i Letland

Spar tid og øg sikkerheden på byggepladsen med præfabrikerede teknikskakte

Der er mange processer, der kræver tid og plads på en byggeplads, og som betyder, at håndværkerne på begrænset plads må skiftes til at løse deres opgaver – ovenikøbet i ubekvemme arbejdsstillinger

Der er naturligt nok altid fokus på fremdrift og effektivitet på en byggeplads. Tid er som bekendt penge. Derfor giver det god mening at kigge på mulighederne for at anvende forskellige typer af præfabrikerede produkter. Teknikskakte kan være en del af løsningen.

Det er efterhånden blevet almindeligt at bruge præfabrikerede badekabiner, og der er også eksempler på hele tagetager, der fremstilles på en fabrik og bringes til byggepladsen, hvor de løftes på plads.

En anden helt oplagt ting, der kan forenkle et byggeri, er præfabrikerede teknikskakte. Teknikskakte rummer et hav af forskellige processer, der normalt skal sammensættes af forskellige håndværkere. Men vælger man at installere præfabrikerede skakte frem for at bygge dem på stedet, kan der spares tid til installationen, og den kan gennemføres med færre hænder på pladsen.

Alle installationer er samlet

Skaktene gør byggeriet mere rationelt, fordi man får alle installationer samlet i én skakt. Derved kan man udføre byggeriet i en højere kvalitet, og bygherren får en kortere byggeperiode.

“En skakt, der opføres på stedet, har over 300 forskellige arbejdsoperationer per etage. Med vores præfabrikerede skakt reducerer vi antallet af arbejdsoperationer per etage til cirka 20,” siger Niels Paludan, senior forretningschef, NCC Teknik Skakt.

NCC bruger præfabrikerede løsninger, hvor det giver mening. Med de præfabrikerede skakte kan vi gå hurtigere frem i byggeriet, på en måde der skaber en mere simpel logistik på byggepladsen, hvilket også fremmer arbejdsmiljøet. Samlet giver det desuden en bedre totaløkonomi."
Niels Paludan, senior forretningschef, NCC Teknik Skakt
Niels Paludan, Senior Forretningschef, NCC Building.
Niels Paludan

Senior forretningschef, NCC Building Nordics