Credit C.F. Møller Architects Aesthetica

Nyt bæredygtigt kontorknudepunkt i Odense tildelt NCC

NCC har fået tildelt den spændende opgave med at opføre Bygningsstyrelsens bæredygtige 31.000 m2 store træbyggeri i Odense, der bliver et statsligt kontorknudepunkt med plads til 1.600 medarbejdere

Bygningsstyrelsen har tildelt totalentreprisen på det nye kontorbyggeri til et totalentreprenørhold bestående af NCC, C.F. Møller Architects og MOE. I den kommende tid vil den endelige kontrakt blive forhandlet på plads med bygherre.

”I NCC er vi stolte over at have fået tildelt den spændende opgave med at opføre Bygningsstyrelsens nye kontor i Odense sammen med C.F. Møller Architects og MOE Denmark. Nu ser vi frem til dialogen med bygherre om de sidste detaljer, så vi kan få kontrakten på plads og komme i gang med byggeriet, som er et vigtigt projekt i Odenses spændende byudvikling,” siger direktør i NCC Danmark, Palle Bjerre Rasmussen og fortsætter:
 
”Ved at vælge en løsning med en bærende konstruktion i træ er Bygningsstyrelsen med til at flytte branchen, så det bliver mere naturligt at tænke på træ som et alternativ til de mere traditionelle byggematerialer som stål og beton. I NCC har vi styrken i den nordiske koncern, og vi har gennem de senere år opført flere markante byggerier af træ. Vi ser frem til at bruge den viden og de kompetencer i Danmark. Det vil give nye erfaringer, som vi glæder os at dele med branchen.”

Et bæredygtigt træbyggeri

Byggeriet vil foregå med stor fokus på bæredygtighed i forhold til at minimere klimabelastningen i forbindelse med selve byggeriet. Således skal de bærende konstruktioner opføres i træ. De nuværende lejemål i Odense, som de statslige arbejdspladser flytter fra, ligger i dag mellem 'E' og 'B' i energimærke, mens det nye kontorknudepunkt forventes at leve op til energimærke 'A2020'.

”Alle tre tilbud var af høj kvalitet og efterkommer kravet om anvendelse af træ i de bærende konstruktioner frem for beton eller stål. Vi er naturligvis tilfredse med, at udfordringen til branchen viser sig at være realiserbar både i forhold til det bæredygtige og til de krav, vi altid stiller til en moderne, fleksibel arbejdsplads. Vi ser frem til at fortsætte med projektet i samarbejde med NCC's hold og Odense kommune,” udtaler vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup på styrelsens hjemmeside.

Et statsligt kontorknudepunkt

Det nye kontorknudepunkt skal være bæredygtige og moderne kontorer for en række af de statslige institutioner, der er lokaliseret i Odense. I alt skal kontorknudepunktet have plads til cirka 1.600 statslige medarbejdere fra 10 statslige institutioner, som allerede i dag har bopæl i byen. Betegnelsen kontorknudepunkt dækker over, at institutionerne kan dele faciliteter som for eksempel kantine, reception og mødefaciliteter. 

Kontorbyggeriet kommer til at samle følgende ti statslige institutioner: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen), Skatteankestyrelsen, Danmarks Frie Forskningsfond, Skatteforvaltningen, Socialstyrelsen, Miljøstyrelsen, Spillemyndigheden samt Studenterrådgivningen og Studievalg Fyn og Danmark.

CF MOLLER_BYGST CLT Odense_View 03_Credit C