Ny mangfoldighedspolitik for NCC-koncernen

Mangfoldighed fører til bedre resultater og bedre forretninger. Den konklusion har resulteret i, at NCC fra og med 2016 har indført en ny mangfoldighedspolitik for hele koncernen.

NCC's mangfoldighedhedspolitik er en videreførelse af vores langsigtede arbejde med værdier og adfærdskodeks samt den grundlæggende indstilling, at der på vores arbejdspladser ikke må forekomme diskriminering af nogen art. Mangfoldighedspolitikken stiller desuden krav om øget mangfoldighed i vores arbejdsgrupper, hvilket er et nødvendigt tiltag, hvis vi skal realisere vores vision om at forny branchen og tilbyde de bedste og mest bæredygtige løsninger.

"Vi ved, at mangfoldighed fører til et mere dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvilket skaber en højere medarbejdertilfredshed og en lønsom virksomhed på længere sigt," siger Jacob Blom, Senior Vice President Human Resources.

Alle NCC's medarbejdere er omfattet af politikken. I vores daglige arbejde har vi et fælles ansvar for at bidrage til at skabe en kultur præget af mangfoldighed. Samtlige medarbejdere skal have ens forudsætninger, uanset køn, etnisk baggrund, religion, funktionsnedsættelser, alder og seksuel orientering.

Mangfoldighedspolitikken er knyttet til målsætninger, som handler om at opnå en balance i fordelingen af køn, alder og etnicitet. Målsætningerne er sat til fem år og skal med andre ord være opnået inden udgangen af den nuværende strategiperiode frem til 2020. Arbejdet med at bryde målene op fortsætter i 2016.