NCC Asfalt

Nye veje og stier til bypark ved MarselisborgCentret

Nu indvies den nye park ved MarselisborgCentret i Aarhus – En grøn oase med nyanlagte veje og stier, som står klar til at tage imod centrets brugere og byens borgere.

Det røde bånd er klippet for den nye park ved MarselisborgCentret i Aarhus. Og det er ikke hvilken som helst park. Det er nemlig verdens første park, der både tager hensyn til de mennesker, der er i genoptræning i centret, beboere i nærområdet og samtidigt klimaet.

Parken er blevet til gennem projektet SPARK, som står for Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Som en del af projektet har parken fået anlagt et nyt ”trafiksystem” med veje, stier og opholdsarealer, som byder på aktiviteter inden for genoptræning og rehabilitering.

Det er NCC’s asfaltafdeling i Trige, som har anlagt bærelag og slidlag på parkens nye stier og veje. I sommer lagde NCC-teamet sidste hånd på belægningerne, så parken for alvor kan blive taget i brug.

”Opgaven har stillet krav til vores faglighed, da vi har arbejdet på et kuperet terræn med snoede veje og stier i forskellige niveauer og små plateauer til genoptræningsøvelser. Vi har derfor lagt meget asfalt ud i hånden i stedet for at bruge store maskiner, da omgivelserne og arbejdsopgaven har krævet en høj grad af præcision”, siger Claus Pedersen, Salgs- og entrepriseleder i NCC Industry, Asfalt.

Han fortæller, at projektet i den nye park i Aarhus har været en atypisk asfaltopgave, som har krævet, at NCC har måtte tænke ud af boksen for at imødekomme brugernes individuelle behov.

”Det skal være nemt at komme rundt i den nye park for alle brugere – for eksempel for brugere med synsbesvær eller andre fysiske handicap. Derfor har vi anlagt niveaufri overgange mellem veje og stier, og vi har brugt en lysere sten i asfalten på stierne – netop for at markere overgang mellem sti og vej”, siger Claus Pedersen.

Byudvikling og klimatilpasning i en og samme løsning

Formålet med SPARK-projektet har været at skabe et nyt, levende byrum i og omkring MarselisborgCentret, som udover at byde på faciliteter og rekreative muligheder for byens borgere og centrets brugere, også opfylder behovet for en helstøbt klimatilpasningsindsats i området.

Parken er derfor anlagt, så store regnvandsmængder kan håndteres gennem forskellige typer klimasikringsløsninger, der opsamler og leder vandet væk. Det er blandt andet NCC, som har lagt drænasfalt på parkens boldbane. En løsning, som bygger på NCC’s koncept for klimaveje – NCC Permavej® – som består af en permeabel asfaltbelægning og et drænende bærelag, der skal sikre området mod oversvømmelser.

”Jeg synes, at parken er et flot eksempel på, hvordan mange forskellige behov til et byrum kan forenes på nye måder. I vores lille del af projektet har vi haft mange asfaltkompetencer i spil, og det er lige præcis sådanne typer opgaver, der er med til at gøre det sjovt at gå på arbejde”, siger Claus Pedersen.