På besøg hos Transport- og bygningsministeren

Dialogen var åben og konstruktiv, da Kim Krøis, adm. direktør for NCC Industry, division Asfalt, lagde vejen forbi Christiansborg for at mødes med Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V). Formålet med mødet var at drøfte muligheder og udfordringer for fremtidens veje og anlæg i Danmark – set med både erhvervslivets og politiske øjne.

Udover ministeren og Kim Krøis fra NCC deltog Anders Hundahl, adm. direktør i Asfaltindustrien, og Hans Oluf Krog, adm. direktør i Colas på mødet. At dømme efter snakken ved bordet var dialogen ærlig og imødekommende, og parterne kom godt rundt om emner som sikkerhed, genbrug, statens vejbudget og generel vejvedligeholdelse.

Som repræsentant fra branchen (og NCC) fik Kim gjort ministeren opmærksom på nogle af de udfordringer, vi står overfor; bl.a. det forsat voksende genbrugsbjerg, der langt fra harmonerer med de skærpede vejregler. Men vigtigst af alt fik Kim slået et slag for sikkerheden omkring vores medarbejdere ude på vejene. Som Kim understreger:

"For mig er det altafgørende, at vi får budskabet om sikkerhed på vejene igennem på allerøverste hylde. Mit møde med ministeren var derfor en oplagt mulighed for at gøre opmærksom på, at sikkerhed på vejene ikke kun handler om trafikanternes sikkerhed, men i den grad også om vores folk, der arbejder på vejene."

Ministeren hæftede sig meget ved ordene og lovede at følge op. Alt i alt vidner mødet med ministeren om, at en tæt dialog mellem erhvervslivet og politikerne kan imødekomme nogle af de udfordringer og muligheder, vi som branche står overfor – både når det handler om fokus på bæredygtighed og optimering af sikkerhed.