Sjælden døgnflue fundet i Løng Grusgrav

Overraskelsen var stor, da nettet var fyldt med sprællende larver af Sø-majfluen (Ephemera vulgata). Arten er meget sjælden på Sjælland, men blev fundet i en af søerne i NCC´s Grusgrav ved Løng på råstofdagen midt i september. Deltagerne i naturvandringen i området blev ikke mindst klar over, at her var noget helt særligt, da de oplevede biologens overraskelse og glæde ved at finde arten her.

Fundet blev gjort på NCC´s råstofdag i september, hvor der var åbent hus i en række grusgrave, herunder i Løng Grusgrav ved Sorø. NCC´s biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult deltog med en udstilling om råstofgravenes muligheder for at bidrage med værdifuld natur og arrangerede ture i området. Det var under fiskeri efter smådyr i en af de store søer, at det sjældne kræ dukkede op.

Den store Sø-majflue er en meget stor døgnflue med sine ca. 3 cm. Larven lever et par år i rene søers sandbund på lavt vand, hvorefter den i maj måned forvandler sig til et elegant insekt. Man kan på stille dage og aftener se dem i tætte sværme på samme måde som dansemyg. Dog bliver man hurtigt klar over, at det ikke er myg, når man ser, hvor store de er. De flyver til vejrs for så at lade sig dale ned mod jorden og så op igen i bølgende bevægelser. En dans, der fører kønnene sammen, hvorefter hunnerne lægger deres æg og slutter deres korte liv.

Sø-majfluen var førhen almindeligt udbredt også på Sjælland i søer og åernes nedre dele. På grund af forurening og tilførsel af plantenæringsstoffer er den nu næsten forsvundet. Det er derfor en stor glæde at opdage, at den har etableret sig med en stor bestand i søen i grusgraven, som netop er et godt levested for arten med rent klart vand og lavvandede bredder med sten og sand.

Det er endnu et bevis på, at der er gode muligheder for at skabe værdifuld natur i råstofgravene med den rigtige efterbehandling. NCC målretter i disse år sit arbejde med efterbehandling mod at skabe gode levesteder for planter og dyr såvel på land som i søer og vandhuller. At det kan give gode og tilmed overraskende resultater fik deltagerne i råstofdagen set ved selvsyn.