Grusgrave skaber grobund for truede plante- og dyrearter

En grusgrav kan sagtens sprudle af dyreliv, selvom den daglige produktion er i gang. Hos NCC er det ligefrem et miljømæssigt mål at fremme biologisk mangfoldighed i grusgravene – både mens de er i brug og efterfølgende. Det markerer virksomheden i anledning af ”Råstofdagen 2017” ved at invitere alle indenfor i grusgravens enestående naturområde. 

Den vilde natur er efterhånden en mangelvare i det danske landsskab. Et stort antal plante- og dyrearter er stærkt truede, fordi deres levesteder bliver fortrængt af bl.a. udvidelse af byer og opdyrkede arealer. I grusgravene derimod er der god grobund for et attraktivt miljø, som virker som små oaser for de truede arter. Også mens der graves grus.

”Grusgravenes foranderlige og næringsfattige naturmiljø giver os de bedste forudsætninger for at fremme den biologiske mangfoldighed og artsdiversiteten. Vi sørger bl.a. for at efterlade næringsfattige arealer uden muld, så både planter, svampe og insekter kan trives og dermed også skabe fødegrundlag for mange dyrearter. Vi efterlader store bunker af større sten for at tiltrække krybdyr og padder, og vi bevarer også stejle skråninger og skaber vandflader med forskellige dybder for at tiltrække insekter, fugle og padder”, siger Nanna Swane Lund, Chefgeolog i NCC Industry.

Råstofdagen 2017 - Den levende arbejdsplads
Under overskriften ”Den levende arbejdsplads” inviterer NCC nu borgere, samarbejdspartnere og øvrige interesserede indenfor i deres grusgrav i Sorø for at inspirere andre til og skabe forståelse for, hvordan det er muligt at fremme den biologiske mangfoldighed i naturen. Det sker i anledning af ”Råstofdagen 2017”, hvor hele råstofbranchen flere steder i landet holder åbent hus i deres grusgrave lørdag den 16. september fra kl. 10-14.

”Råstofdagen er en mulighed for at opleve, hvordan en grusgrav ser ud og virker til daglig. Vi ser arrangementet som en god anledning til at sætte fokus på biodiversitet i grusgraven. Vi inviterer derfor både børn og voksne ind i vores grusgrav i Sorø, hvor man kan opleve grusgraven og naturområdet i hestevogn, i kano, på skattejagt, med biolog og ved droneoverflyvning”, siger Nanna Swane Lund.

Et miljømæssigt ansvar
NCC driver 17 grusgrave fordelt over det meste af Danmark og har landets eneste granitskærvebrud på Bornholm. Med en produktion af asfalt- og betontilslag samt anlægsmaterialer på godt 7 mio. tons årligt, er NCC en af landets største råstofindvinder. Og med dette hører også et miljømæssigt ansvar.

Når NCC etablerer en ny grusgrav, bliver der allerede fra begyndelsen afsat penge til at fremme den biologiske mangfoldighed – både under og efter brug. Det sker netop ved at skabe øgede naturværdier i området i form af nærringsfattige flader, skrænter og vandhuller, som kan give levesteder til truede planter og dyr.

”Ved at invitere borgere og samarbejdspartnere til åbent hus håber vi at kunne skabe forståelse for grusgravning og de unikke naturområder, der skabes i forbindelse med virksomheden. Samtidigt håber vi på at inspirere andre til at tænke i biodiversitet – både som privatperson og som virksomhed”, siger Nanna Swane Lund.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Nanna Swane Lund, Chefgeolog i NCC Industry, Danmark, telefon +45 51 59 13 32
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.