NCC skaber interesse for byggebranchen hos skoleelever – 7.B. på besøg på NCC’s byggeplads i Hirtshals

NCC gør en masse for at skabe viden og interesse om byggebranchen som arbejdsplads – der er nemlig brug for flere hænder og hoveder både nu og i de kommende år. Og man kan ikke møde børnene for tidligt.

På et af NCC’s nordligste projekter i landet, nemlig i Hirtshals, bygger NCC en del af et nyt bioraffinaderi til fødevareingrediensfirmaet Biomega.

Erhvervsvejlederen på Hirtshals Skole tog tidligere på året kontakt til senior produktionschef Niels Simonsen for at høre, om nogle af skolens klasser kunne komme på besøg på en byggeplads.

”Det sagde jeg ja til, for vi vil jo rigtig gerne være med til at inspirere børnene til at tage en erhvervsfaglig uddannelse,” siger Niels Simonsen.

Han fik også overtalt en af sine medarbejdere, Rasmus Topholdt, en yngre konstruktør til at møde op på skolen og fortælle om sin egen vej fra 7. k.asse over en tømreruddannelse til en uddannelse som bygningskonstruktør.

”Jeg synes det er vigtigt at vise de unge mennesker, hvilke fede uddannelser der findes på en byggeplads,” siger Rasmus.

Mere spændende undervisning

I denne uge kom 7.B fra Hirtshals Skole så på besøg og blev vist rundt på pladsen af Niels og Rasmus.

”Det overraskede mig, hvor interesserede børnene var,” fortæller Niels. ”De stillede en masse spørgsmål, og de var ikke mindst interesseret i finde ud af, hvad man tjener som håndværker, og hvad Rasmus og jeg tjener.”

Klassen havde sin dansklærer, matematiklærer og natur- og tekniklærer med på pladsen. Alle tre med forskellige vinkler på, hvordan besøget skal bruges i deres undervisning. Matematiklæreren fik tegninger med hjem, som kan bruges til opgaver om udregning af arealer og rumfang, mens dansklæreren ville sætte børnene til at skrive en rapport om besøget.

For natur- og tekniklæreren var der helt andre emner de skulle arbejde med. Byggeriet sker tæt på en fredet skov, og i området er der en særlig sommerfugl, der skal tages hensyn til. Så der kigges på emner som støj og miljø, og behov for begrænsning af NOX-udledning. Det har blandt andet ført til, at byggeriet har måtte gøre skorstenen højere end først planlagt.

”Eleverne tog masser af billeder og skrev notater på deres mobiltelefon,” fortæller Niels, som også gætter på, at sådan et besøg gør det lettere for lærerne at lave spændende undervisning for klassen.

7.B vil gerne besøge pladsen igen, og det er planen, at de skal følge byggeriet helt til aflevering, der efter planen sker i maj 2022. De er også interesserede i, hvad bygningen skal bruges til, når den er færdig. Biomega bruger lakseafskær – som man tidligere ville kalde affald – hoved, bugfinne og den slags til at producere fiskeolie og kosttilskud i pilleform.