Topmøde om fremtidens jobmarked

Der var dobbelt-fint besøg hos NCC, da både beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, torsdag kom forbi for at tale om fremtidens arbejdsmarked.

De to ministre besøgte NCC i Gladsaxe sammen med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og to private produktionsvirksomheder.

Under temaet 'Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet og praktikpladser til unge' lagde NCC hus til en paneldiskussion, der er en optakt til de kommende trepartsforhandlinger.

Strategidirektør i NCC, Martin Manthorpe bød velkommen og talte om de megatrends, der påvirker fremtidens uddannelses- og jobmarked og om behovet for at skabe løsninger i fællesskab:

"Vi kan ikke som virksomhed sidde og vente. Vi bliver alle udfordret af fremtidens dagsordener og NCC vil gerne være med til at skabe nye løsninger i co-creation med både samfundets og arbejdsmarkedets aktører."

Der er behov for arbejdskraft, der imødekommer udviklingen inden for digitaliseringen af byggeriet. Samtidig er der behov for generelt at hæve kompetenceniveauet på håndværksuddannelserne og finde enklere og mere fleksible praktikløsninger.

"Vi efteruddanner og opkvalificerer kontinuerligt vores medarbejdere, og her er bl.a. AMU-centrene en vigtig partner for os. I det hele taget er samtale og samarbejde mellem det offentlige, arbejdsmarkedets parter og ikke mindst uddannelsessystemet nødvendigt, hvis virksomhedernes fremtidige behov skal imødekommes. Det gælder f.eks. også i forhold til nye praktikformer m.v. "

Ud over indlæg fra de to ministre bød mødet på paneldiskussion mellem parterne, og de inviterede virksomheder havde mulighed for at drøfte udfordringer omkring rekruttering m.v. Blandt alle deltagerne var der bred enighed om, at indsatsen for at tiltrække og motivere de unge skal sættes tidligere ind.

"De unge skal vindes ind og ikke tvinges ind i fagene. Deres lyst og interesse skal vækkes og stimuleres, før det er for sent", konkluderede beskæftigelsesministeren.

Fremtidens behov for praktikpladser og rekruttering kræver iflg. HR udviklingsdirektør hos NCC, Louise Sjøntoft, at der kommer fokus på byggebranchen og en endnu højere grad af samarbejde mellem det offentlige og det private system.

"Hos NCC er vi proaktive i forhold til at indgå partnerskaber omkring rekruttering og uddannelse. For os er det essentielt at kunne rekruttere de medarbejdere, vi har brug for. Derfor indgik vi som den første virksomhed i Danmark en jobserviceaftale med jobcentrene, så vi har one-point-of-entry og til gengæld får en bedre og langt mere smidig service", afslutter Louise Sjøntoft.