Pressemeddelelser

Pressetelefon: +45 41 70 49 09

Første spadestik på Budolfi Plads

På mandag er der første spadestik på Budolfi Plads, der markerer, at byggeriet nu for alvor går i gang og omdanner en af Aalborgs mest centraler pladser til et levende byrum. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er blandt talerne. Læs mere

Total klimaløsning sikrer boligområde mod kraftig regn og skybrud

Når himlens sluser åbner sig på vid gab, mærker danskerne for alvor konsekvenserne af klimaforandringerne. Regnen falder i så voldsom grad, at veje og kloaker oversvømmes, og det sætter et vådt aftryk helt ind i haver og indkørsler. I Køge gør man nu noget ved problemet og får i disse uger anlagt en samlet klimasikringsløsning af NCC til håndtering af de enorme mængder regnvand. Læs mere

Grusgrave skaber grobund for truede plante- og dyrearter

En grusgrav kan sagtens sprudle af dyreliv, selvom den daglige produktion er i gang. Hos NCC er det ligefrem et miljømæssigt mål at fremme biologisk mangfoldighed i grusgravene – både mens de er i brug og efterfølgende. Det markerer virksomheden i anledning af ”Råstofdagen 2017” ved at invitere alle indenfor i grusgravens enestående naturområde.  Læs mere

Der er fart på hospitalsbyggeri i Horsens

Det nye hospitalsbyggeri i Horsens tager for alvor form og står nu fire etager højt over jorden. På trods af projektets kompleksitet, og et hospital i fuld drift som nabo, følger totalentreprenøren NCC tidsplanen. Læs mere

Arbejdsdag byttes ud med sikkerhedsdag i NCC

Arbejdsulykker i NCC er næsten halveret siden 2011, og når tasten på tastaturerne og lyden fra byggepladsernes mange maskiner bliver sat på pause onsdag, er det netop for at diskutere yderligere forbedringer på arbejdsmiljø- og sikkerhedsfronten. Læs mere