NCC skal etablere 4.000 m3 stort forsinkelsesbassin for Novafos

NCC har vundet opgaven med at etablere bassin og pumpestation sideløbende med øvrige byggeaktiviteter i PH Park i Hørsholm. Kontraktsummen ca. 70 mio. danske kr.

Projektet omfatter et underjordisk insitu-støbt bassin og pumpestation med tilhørende installations- og smedearbejder. Dertil skal der etableres byggegrubespuns og grundvandssænkning, etableres afløbsledninger og udføres kabelarbejder.

”Det er en opgave, som taler ind i mange af vores kernekompetencer, for eksempel spuns, ankre, udgravning og betonarbejder. Derudover bringer vi en række digitale løsninger i spil, som på forskellig vis bidrager til en effektiv byggeproces,” siger Christian Foshammer, afdelingschef i NCC Infrastructure.

NCC’s anlægsenhed arbejder med visualisering og 3D-modeller til blandt andet projektgranskning og som dialogværktøj mellem for eksempel formænd og håndværkere, ligesom et 3D-print af bassinet er med til at skabe en god projektforståelse blandt alle parter.

Droneflyvninger anvendes både til 1:1 indmåling af byggepladsen, som bruges til planlægning og logistik, og til løbende staderegistrering undervejs i projektet.

Det underjordiske spildevandsbassin skal etableres i den østlige del af parken på et areal mellem Sophielund og Bolbrovej. Bassinet kan rumme ca. 4.000 kubikmeter og vil aflaste kloakkerne i forbindelse med spidsbelastninger ved regnskyl. Bassinet vil dermed også bidrage til klimatilpasningen af Hørsholm Kommune.

Når projektet er udført, skal området etableres med råjord, og der vil blive anlagt en servicevej til bassinet og en sti gennem området. Arbejdet sker i samarbejde med Rambøll, der er bygherres rådgiver.

Anlægsarbejdet begynder i efteråret 2022, og bassinet er efter planen klar til brug i midten af 2024. Ordren bogføres i NCC Infrastructure i fjerde kvartal.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC’s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.