NCC afleverer Storkeengen ved Randers

Med de enorme regnmængder, der præger det danske vejr, kommer NCC’s Jakobsen & Blindkildes færdiggørelse af Storkeengen næsten som kaldet. Nu er der chance for at skybrud og stigende vandstand i Gudenåen kan håndteres.

Fremtiden er næsten kommet før tid, når man tænker på Storkeengen ved Randers. Da arbejdet med den blev sat i værk, hed det sig, at det skulle sikre området mod fremtidens regnskyl. Siden da har Danmark i 2023 haft det vådeste år nogensinde.

”Det har været en spændende og krævende opgave, men alle har arbejdet godt sammen om projektet, og med de rekordstore regnmængder vi havde i 2023, kan man næsten sige, at færdiggørelsen kommer som kaldet,” siger Mads Laczko Olesen, der er produktionschef i NCC-firmaet Jakobsen & Blindkilde under NCC Infrastructure.

Vandmiljø Randers og Randers Kommune valgte NCC-firmaet Jakobsen & Blindkilde, der er specialister i naturprojekter og -genopretning, til at løfte opgaven. De har sammen med ingeniørfirmaet Orbicon-WSP og C.F. Møller Architects og Geo som underrådgivere ført planerne for naturområdet ud i virkeligheden.

”Med de store regnmængder vi får i disse år, er vi rigtig glade for, at vi nu har Storkeengen færdig. Klimatilpasningen af Vorup handler jo om at håndtere fremtidens endnu større skybrud samtidigt med, at vi skærmer bydelen mod stigende vandstand i Gudenåen. Med Randers Kommunes nye stisystem får borgerne ovenikøbet adgang til et skønt rekreativt naturområde tæt på centrum - helt ud i Vorup Enge,” siger projektleder for klimatilpasning Susanne Jensen fra Vandmiljø Randers.
 

Etableret et sikringsdige
Nu føres regnvand fra Vorup i ledninger under jorden, og via skybrudsveje væk fra beboelseskvarteret og ned til Storkeengen.

 

I Storkeengen opsamles overfladevandet, inden det ledes ud i Gudenåen. Som en del af arbejdet med diget er der etableret rensebassin, bygværker, rørgennemføring, kontraklap og en pumpestation.
 

De eksisterende jernbanedæmninger er suppleret af et nyt 270 meter langt dige mod Gudenåen. Diget er en afgørende del af klimatilpasningen af det bebyggede område syd for Storkeengen.

Rekreativt område tæt på Randers centrum
Tanken med omdannelsen af Storkeengen er, at den skal kunne håndtere skybrud og stigende vandstand i Gudenåen, og når man nu var i gang, har man samtidig skabt et rekreativt område, der giver nemmere adgang til Gudenådeltaet.

 

For borgerne er der ved engen etableret 830 meter nye stenmelsstier og ca. 340 meter træboardwalks af egetræ, som bæres af stålskruefundamenter. Det giver borgerne bedre adgang til Gudenåen og engområdet og ind til Randers Centrum. Samtidig er der skabt kreaturbroer, så engen fortsat kan afgræsses.
 

Randers Kommune og Vandmiljø Randers inviterer sidst i juni til officiel åbning af Storkeengen.

Alle billeder er til fri redaktionel brug

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC’s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2022 havde NCC en omsætning på ca. 54 milliarder SEK og 12.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.