Strategisk partnerskab HJEM har underskrevet stor rammeaftale med fsb

Boligselskabet fsb har valgt at indgå aftale med et partnerskab bestående af NCC, RUBOW arkitekter, NCC Engineering, COWI, og Smith Innovation, og med BM Byggeindustri som leverandør. Den fireårige rammeaftale med en samlet værdi af 2,4 mia. kroner blev underskrevet tirsdag eftermiddag

Partnerskabet skal renovere boliger for boligselskabet fsb, Foreningen Socialt Boligbyggeri, der er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 13.000 familie, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden.

Bag partnerskabet HJEM står et tæt sammenspillet hold bestående af fire kompetente og erfarne partnere. Én arkitekt, én ingeniør, én entreprenør og én partnerskabsfacilitator. Hver byder de ind med deres stærkeste side i et partnerskab med en klar rollefordeling. Med aftalen får fsb dermed et hold, der er helt ideelt i forhold til at løse de opgaver, som det almene boligmarked står overfor.

NCC er totalentreprenør og glæder sig særligt over, at man i et flerårigt strategisk partnerskab som dette kan komme tidligere ind i projekterne, og at man skal arbejde sammen i en årrække.

”I HJEM partnerskabet har vi fundet sammen med nogle virkelig kompetente partnere i et fællesskab, hvor vi supplerer hinanden godt, og vi glæder os til at komme i gang arbejdet, siger Dennis Nielsen, direktør i NCC Renovering.

”Det er vores ambition med partnerskabet at yde et betydeligt bidrag til at skabe bedre almene boliger i fremtiden. Vi tror på, at denne form for langsigtet samarbejde vil øge produktiviteten og skabe merværdi for de enkelte projekter,” siger Dennis Nielsen. ”Alle partnervirksomheder bliver samlet hos fsb, og vi glæder os meget til at skabe noget nyt sammen.”

Partnerskab giver mulighed for at tænke nyt

Det almene er længe blevet fremstillet i et dårligt lys i den offentlige debat, blandt andet i form af ghettolister, parallelsamfundslovgivning og historier om unge ballademagere. Ifølge RUBOW stemmer det ikke overens med de mange glade beboere, og ikke mindst de mange arkitektoniske og bomæssige kvaliteter de oplever i deres daglige arbejde.

”Vi glæder os til at vi i HJEM kan arbejde tættere sammen på tværs af fag og faser og dermed løfte højere i flok. Én af vores kæpheste er social bæredygtighed. Vi søger gennem vores arkitektur og beboerprocesser at skabe bedre rammer for det gode naboskab, både før, under og efter byggeriet.  Målet er at kunne bidrage med gode eksempler til den almene fortælling om fællesskaber, smuk arkitektur, gode billige boliger samt en bæredygtig samfundsmodel.” siger almensektorchef og associeret partner, RUBOW arkitekter, Britt Nemmøe.

Hver sjette dansker bor i et alment boligbyggeri, og alle almene byggerier og boligområder har forskellige behov, der skal adresseres. Renovering er ikke kun et spørgsmål om 1:1 at opgradere de eksisterende byggerier, men giver mulighed for at tænke i helt nye baner.

”Vi vil i teamet gå ind og forholde os til totaliteten i hvert enkelt projekt; Hvordan vi kan medvirke til at skabe bedre boliger og et attraktivt boligområde, hvor både den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed er tænkt ind i både den overordnede planlægning og den konkrete udførelse,” siger Annette Andersen, afdelingschef i COWI’s byggeridivision. ”Herunder også hvordan det enkelte boligområde er forbundet med de omkringliggende områder og infrastruktur.”

Et fællesskab der forpligter

Med fokus på at styrke og udvikle partnerskabet og hjælpe med at tænke ud af boksen og arbejde struktureret med forbedringer, spiller Smith Innovation også en vigtig rolle i HJEM.

”Det langvarige strategiske partnerskab skaber unikke rammer for, at vi i fællesskab bliver klogere og kan gøre tingene bedre. Ved at se på tværs af de renoverings- og byggeprojekter, som fsb står overfor, får vi en enestående mulighed for vedvarende at forbedre byggeriets processer og skabe bedre almene boliger”, siger Simone Kongsbak, partner i Smith Innovation og partnerskabsudvikler for HJEM og tilføjer: ”Det er en mulighed, der forpligter.”

Partnerskabet HJEM vil som minimum levere én markant forbedring på hver byggesag, og vil over tid udvikle en ny ”best practise” sammen med fsb. Rammeaftalen træder i kraft med dagens underskrifter, og inden længe flytter partnerskabets operationelle ledelse ind på deres nye projektkontor i fsb’s hovedsæde på Rådhuspladsen.

For yderligere information kontakt venligst:

Dennis Nielsen, direktør for NCC Renovering, telefon: 2488 7313, e-mail: den@ncc.dk

Charlotte Holm, pressechef i COWI, telefon: 41 76 19 89, e-mail: chhm@cowi.com

Britt Nemmøe, almensektorchef og associeret partner, RUBOW arkitekter, telefon: 2680 6560, e-mail: bne@rubowarkitekter.dk

Simone Kongsbak, partner i Smith Innovation, telefon: 26 14 16 69, e-mail: sbk@smithinnovation.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om HJEM: HJEM er et stærkt, strategisk partnerskab på tværs af traditionelle faggrænser med en organisation, der skaber læring på tværs af projekter. Partnerskabet består af NCC, COWI, RUBOW arkitekter og Smith Innovation. HJEM har fokus på det almene boligmarked med forståelse for markedets vilkår og udfordringer.

Om NCC: Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Om RUBOW arkitekter: Vores vision er at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling gennem kvalitetsfulde og funktionelle løsninger i en nordisk velfærdsarkitektur. Vi er en førende dansk arkitektvirksomhed med mere end 40 års erfaring og over 90 medarbejdere på kontorer i både København og Aarhus.

Om COWI: COWI er en førende international rådgivningsvirksomhed inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi. Vi har kontorer over hele verden og har altid gang i mere end 14.000 projekter. Vi har over 85 års erfaring i rådgivningsbranchen, og vores 7.300 medarbejdere er dedikerede til at skabe en mere sammenhængende og bæredygtig verden sammen med vores kunder. 

Om Smith Innovation: Smith innovation er en nichevirksomhed specialiseret i innovationsledelse i byggeriet. Smith blev stiftet i 2009 og vores vision er at være byggeriets eksterne udviklingsafdeling, der har fokus på at hjælpe virksomheder, organisationer og pro

.