Sjælden hasselmus nyder livet ved grusgraven

I NCC’s grusgrav ved Kirkeby Sand på Fyn løber en lille sjældenhed rundt og kan være glad. Hasselmusen, der er Danmarks eneste gnaver af arten syvsover, har nemlig fået førsteklasses vilkår i det sydfynske graveområde. Det har været med til at klassificere grusgraven til en Kielo Grusgrav.

Der er lagt op til fest og tykke maver for hasselmusene ved Sellebjerg Grusgrav syd for Kirkeby Sand på Sydfyn. Modsat manges forventning kan naturen nemlig stortrives lige op ad en grusgrav med daglig produktion og store maskiner. Det viser arbejdet med naturen i blandt andet Sellebjerg Grusgrav.

Her har NCC sammen med Hvidkildes godsejer, Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og inden da hans fader Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, arbejdet med at skabe et attraktivt miljø for den lille hasselmus. Den sjældne hasselmus er et af Danmarks mest truede pattedyr, og den findes kun ganske få steder i landet. Den er derfor på den danske rødliste, og det betyder, at den er i risiko for at uddø.

”Da vi blev klar over, at hasselmusen fandtes i området, satte vi et større arbejde i gang for at sikre de bedste forhold for den lille syvsover. I samarbejde med Hvidkilde Gods brugte vi derfor to år på at optimere skovarealerne omkring grusgraven til hasselmusegnet skov, inden råstofindvindingen kunne begynde i 2009. Arbejdet er fortsat i gang, da skoven løbende bliver vurderet og tilpasset efter de rigtige forhold for hasselmusen”, siger Nanna Swane Lund, chefgeolog i NCC Industry, Råstoffer.

Og den lille fyr har fået førsteklasses service både hvad angår boliger og mad. Der er simpelthen skabt rammer for en hel koloni af hasselmus, som kan mæske sig i bær, nødder og andet godt, og derudover er der opsat ca. 250 redekasser, specielt ”designet” til hasselmusen.

Alt tyder da også på, at den lille syvsover faktisk trives i bedste velgående omkring den aktive grusgrav. Dens tilstedeværelse i kasserne er blevet registreret hvert år siden 2007, og det er klart, at hasselmusen i hele perioden har ynglet i kasserne.  Den lysåbne skov, som Hvidkilde Gods har etableret med bl.a.  kaprifolie, lærketræer, hassel, brombær- og hybenbuske, har været med til at lokke syvsoveren til området. I sensommeren går den for alvor til makronerne, hvor den spiser sig tyk og fed i bær og frugter, så den kan fordoble sin vægt op til vintersøvnen.

 

”Selvom hasselmusen går i hi om vinteren og primært er aktiv om natten i sommerperioden, har vi masser af dokumentation for, at den trives godt her i grusgraven. Sammen med vores eksterne konsulent fra Rambøll tager vi hvert år ud og undersøger materialet i de opsatte redekasser. Derefter tømmer vi kasserne og gør klar til næste hold. Hasselmusen er nemlig af natur et meget renligt dyr, der sørger for at friholde reden for urin og ekstrementer. Den bygger heller ikke på gammelt redemateriale, men etablerer nye reder hvert år. På den måde kan vi også med sikkerhed registrere det tidligere års aktivitet.”, fortæller Nanna Swane Lund.


Den levende natur af sten

Sellebjerg Grusgrav på Fyn er NCC’s tredje råstoflokation i Danmark, som lever op til kriterierne i det nordiske koncept – NCC Kielo – der skal medvirke til at fremme biodiversiteten i virksomhedens mange graveområder.
 

Kielo er forkortelsen af det finske ”KIviaineksen Elävä LuontO”, som betyder den ”levende natur af sten”. For at blive en NCC Kielo-lokation er der en række kriterier, der skal opfyldes, herunder en undersøgelse af naturtyper for at kortlægge karakteristiske arter i området, opsætning af mål for området og en grundig planlægning af aktiviteter, der kan medvirke til at skabe de ønskede betingelser for biodiversitet.
 

”I hele norden har vi mange gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med at fremme biodiversiteten i vores grusgrave og stenbrud. Vi besluttede derfor at samle vores erfaringer i en fælles nordisk metode, som vi kan bygge videre på, og som kan smitte positivt af på endnu flere af vores råstof-lokationer i alle fire nordiske lande”, siger Nanna Swane Lund.

 

Sidste år blev Siem Grusgrav i Rebild Kommune udpeget som den første danske Kielo-lokation i NCC. Og så sent som i starten af april indgik virksomheden et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om at give den sjældne strandtudse nye og bedre levesteder i NCC’s grusgrav i Munke Bjergby nord for Sorø.
 

 

For yderligere information kontakt venligst:

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127
NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 ansatte i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.