NCC/Hercules Fundering skal bygge nyt havneområde i Kolding

NCC-selskaber skal udføre entreprisen KMC-E4 Kystlinje og Marinaplads, der er en del af Kolding Kommunes byudviklingsprojekt Marina City. Holdet fra NCC har netop indledt byggeprocessen og er klar til at omdanne byens kystlinje med kompetencer inden for både fundering og klimasikring.

NCC bygger til lands og til vands.

På sydsiden af Kolding Fjord skal NCC skabe en ny kystlinje i havnebassinets sydvestlige hjørne og etablere et dige med sti, der skal fungere som klimasikring langs havnebassinets vestlige afgrænsning. Derudover skal det eksisterende slæbested på Marinaplads udskiftes til et nyt og større slæbested med to bådebroer bestående af en fast og flydende del for kajakker og mindre både.

Entreprisen med navnet KMC-E4 Kystlinje og Marinaplads er en del af projektet Marina City, som er søsat af Kolding Kommune. Målet er at skabe en ny bydel, der skal danne ramme for et tiltrækkende bolig- og havnemiljø med en marina med 1.000 bådpladser. Det bliver den største uden for hovedstadsområdet.

Både fundering og klimasikring
Til opgaven trækker NCC på bredden af ekspertiser i virksomheden. Projektet bliver dermed udført af medarbejdere fra både Hercules Fundering og Jakobsen & Blindkilde, som begge er NCC-ejede selskaber.

”Det er en kombination af funderings- og anlægskompetencer, vi sætter i spil på havneprojektet i Kolding. Projektet er et rigtig godt eksempel på, at vores alsidige kompetencer gør os i stand til at kunne håndtere komplekse havne- og vandbygningsopgaver,” siger Henrik Bo Jensen, produktionschef i Hercules Fundering, NCC Infrastructure.

Hercules Fundering er en af landets førende entreprenører inden for havne- og vandbygning. Senest har forretningsenheden haft stor succes med at omdanne Sønderborgs Nordhavn fra en gammel industrihavn til en ny og livlig bydel.

På projektet i Kolding er Hercules allerede godt i gang med at sætte de første spunsjern til den nye slæbebro på Marinaplads. Herefter fortsætter funderingsarbejdet over de næste måneder og vil omfatte mange facetter inden for havne- og vandbygning. 

Ud over opgaverne inden for fundering bringer NCC's hold fra Jakobsen & Blindkilde deres ekspertise inden for klimasikring til bordet.

"Projektet i Kolding demonstrerer styrken i vores tætte samarbejde på tværs af vores organisation. Hos Jakobsen & Blindkilde ser vi frem til at etablere et dige som en del af klimasikringsløsningen på projektet. Her vil vi drage nytte af vores tidligere erfaringer fra lignende projekter såsom klimasikringsprojektet ved Storkeengen i Randers og kystbeskyttelse af Juvre Dige på Rømø,” siger Kåre Noer, projektchef i Jakobsen & Blindkilde, NCC Infrastructure.

E4 Kystlinje og Marinaplads vil i hovedtræk indeholde følgende aktiviteter:

  • Nedbrydning af eksisterende havnekonstruktioner
  • Havnekonstruktioner (spuns, pæle mv.) for etablering af dige, ny kystlinje og slæbested på Marinaplads
  • Tilpasning af eksisterende faste broer og flydebroer
  • Etablering af dige som klimasikring
  • Ubundne bærelag for stianlæg på dige
  • Etablering af nyt slæbested med fastbro og flydebroer på Marinaplads
  • Fast og flydebro på Servicekaj for vognmænd
  • Vand, afløb og el-installationer

Arbejdet begyndte i oktober 2023 og forventes afsluttet i maj 2024. Ordren er på 18 mio. DKK og er ordreregistreret under NCC Infrastructure i tredje kvartal 2023. 

Alle fotos er til fri redaktionel brug

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2022 havde NCC en omsætning på ca. 54 milliarder SEK og 12.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.