NCC bygger ny, energivenlig asfaltfabrik i Ejby

Efter 30 års tro tjeneste udskifter NCC den gamle asfaltfabrik på Ejby Industrivej i Glostrup med en spritny og mere energivenlig én af slagsen. NCC opfører fabrikken ved hjælp af egne kræfter, og i denne uge starter beton-arbejdet til fabrikkens fundament.

NCC Asfalt har drevet forretning på Ejby Industrivej i en lang række år, og nu er tiden kommet til at modernisere lokationen med en ny asfaltfabrik, der både har langt større kapacitet, er mere energivenlig, og som kan håndtere større mængder genbrug. Det sker i forbindelse med, at NCC Asfalt har valgt at samle sine produktioner i hovedstadsområdet ét sted.

 

”Vi glæder os til at komme i gang med projektet. Planen er, at vores øvrige asfaltproduktioner i området omkring København skal samles i Glostrup. Det giver derfor god mening for os at opføre en ny og større fabrik, som udover at optimere energiforbruget også kan bidrage til at sætte skub i vores bestræbelser på at producere mere genbrugsasfalt”, siger Kennet Nielsen, teknisk specialist i NCC Industry, Asfalt.

 

Han fortæller, at genbrug af asfalt sparer både på jordens ressourcer og betyder, at man helt undgår de meget energikrævende processer, som nye materialer skal gennemgå, før de kan anvendes i produktionen.

Trækker på interne kompetencer

NCC opfører selv den nye fabrik og trækker derfor på interne kompetencer på tværs af afdelinger og fagområder. Forud for byggeriet har NCC’s rådgivere i Engineering-afdelingen stået for projekteringen af det kommende fabriksbyggeri, og i denne uge sætter NCC’s afdeling for Beton & Råhus for alvor gang i beton-arbejdet til fabrikkens fundament.

”Det er et rigtigt familie-projekt, og der står NCC på ryggen af os allesammen. Det vidner om, at vi har en bred vifte af kompetencer i NCC, og det er værdien af dem, vi bringer i spil her”, siger Peter Frederiksen, Afdelingschef i NCC Building, Beton & Råhus.

Han fortæller, at konstruktionen til den nye fabrik skal kunne tage meget store laster, og derfor kommer fundamentet til at udgøre mere end 500 kubikmeter beton. Alene fundamentet til skorstenen og siloen kommer til at udgøre 183 kubikmeter, som er samme forhold som fundamenter til vindmøller.

Den nye fabrik kommer til at dække et lille areal, men da den er høj, er der brug for et hårdt armeret fundament. Derudover skal indstøbningsdelene til fundamentet placeres med meget stor nøjagtighed, da fabriksbygningen skal passe som fod i hose, når den kobles på fundamentet. ”Derfor har vi taget fat i vores Engineering-afdeling, som har leveret tegninger og 3D-modeller med en utrolig høj detaljeringsgrad”, siger Peter Frederiksen.

Udover NCC’s afdelinger for Engineering og Beton & Råhus, har NCC’s forsyningsafdeling også en aktie i projektet. De skal nemlig senere i processen anlægge et bassin til opsamling af regnvand på det område, hvor det gamle asfaltlaboratorie lå. Opgaven her vil blandt andet blive løst ved at bygge nogle stærke faskiner, der har så høj en bæreevne, at de kan bære de meget tunge køretøjer og asfaltmaskiner, der kommer ind på lokationen, når fabrikken åbner igen.  

Åbner til sommer

Hvis alt går efter planen, afslutter NCC allerede beton-arbejdet til januar. Derefter begynder arbejdet med at montere den nye fabrik, som leveres af KVM. Efter monteringsfasen skal den nye fabrik testkøres, og til juli 2021 kan NCC’s asfaltafdeling for første gang trykke på den knap, der sætter produktionen i gang – nu med et optimeret energiforbrug og et endnu større fokus på genbrugsasfalt.


For yderligere information kontakt venligst:

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127
NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 ansatte i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.