NCC og Brøndum har vundet stor rammeaftale for fjernvarme-udbygning som led i grøn omstilling i Gentofte

Rammeaftalen løber i to år og rummer option for forlængelse op til fem gange et år.

Gentofte Fjernvarme har lagt en plan for udbygning af fjernvarmen i kommunen, hvor cirka 6.100 husstande vil få tilbud om at blive koblet på fjernvarmen frem til 2028. Arbejdet er udbudt i to rammeaftaler, Øst og Vest.

NCC og Brøndum har i konsortium vundet Delkontrakt Vest, der perioden igennem omfatter cirka 40 km hovedledning og fjernvarme til op mod 3.000 husstande.

Opgaven omfatter jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter.

Brøndums ekspertise kommer i spil, når de skal udføre alt smedearbejde.

Efter ønske fra bygherre vil gravearbejdet på folks private matrikler ske med eldrevne maskiner for at begrænse støj- og lugtgener, udledning af mikropartikler og CO2.

NCC og Brøndum – et stærkt hold til opgaven

”Kontrakten er en fortsættelse af det gode samarbejde, vi allerede har med NCC på en fjernvarmerammeaftale med HOFOR,” siger Tue Sjøntoft, administrerende direktør i Brøndum. ”Vi arbejder videre med en robust og velfungerende fælles organisation, og det sætter vi stor pris på. Samtidig er vi glade for at være med til at accelerere den grønne omstilling i Gentofte.”

NCC og Brøndum stiller med en erfaren gruppe til kerneholdet på opgaven med syv personer med til sammen 325 års erfaring, så det er en robust projektorganisation, der står bag.

”NCC har kompetencerne, når det handler om især jord- og betonarbejdet, ligesom vi er vant til at arbejde i tætbebyggede områder, hvor der skal tages hensyn til både beboere og trafikanter,” siger Flemming Carlsen, direktør i NCC Civil Engineering. ”Lægger vi hertil Brøndums ekspertise på smedearbejdet, har vi et virkelig stærkt hold på den nye rammeaftale.”

Skurbyen er sat op ved Vangede Station, og arbejdet er sat i gang ved Ellegårdsvej i Dyssegårdskvarteret. Aftalen giver mulighed for en samlet fælles kontraktsum på op til knap 500 mio. kroner i perioden. Kontrakten ligger i Civil under Infrastrure.

For yderligere information kontakt venligst: 

Carl Johan Corneliussen, pressechef, tlf.: 2615 2127, e-mail: carcor@ncc.dk

Tue Sjøntoft, Administrerende direktør, tlf. 9137 5145, e-mail: tue@brondum.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.