NCC Infrastructure

NCC Infrastructure er aktive inden for anlægsområdet.

Forretningsområdet NCC Infrastructure leverer komplette infrastrukturprojekter – fra design og konstruktion til produktion og service – baseret på en forretning, som er inddelt i to divisioner:

Divisionen Civil Engineering er specialiseret i større infrastrukturprojekter og komplekse betonkonstruktioner.

Divisionen Infra Services arbejder med vejservice, klimasikring og mindre og mellemstore opgaver inden for infrastrukturområdet. 

Vi tilbyder bl.a. vores kunder:

 • klimasikring
 • grønne løsninger inklusive drift og vedligehold
 • lokal afledning af regnvand (LAR)
 • vand- og afløbsopgaver
 • rense- og vandbehandlingsanlæg
 • kabel- og ledningsomlægninger
 • ledningsrenoveringer og nylægning med og uden opgravning (No Dig)
 • byggemodning
 • byggegruber
 • tunnelering
 • støjskærme
 • jernbaner
 • veje og cykelstier - herunder drift og vedligehold
 • autoværn, skiltning og støjskærme
 • driftsopgaver

Kunderne findes primært inden for den offentlige sektor. Lokal tilstedeværelse er ofte et krav, især for små og mellemstore projekter, hvor den lokale konkurrence er stor. De større projekter møder stor international konkurrence og kræver specialistkompetence på højt niveau.

Hovedkontor
Hovedkontor

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg

Telefon: +45 39 10 39 10

Fax: +45 39 10 39 20