NCC Infrastructure

NCC Infrastructure leverer ydelser når det gælder infrastruktur. Vi anlægger, bygger og vedligeholder infrastruktur såsom veje, broer og tunneler.

Forretningsområdet NCC Infrastructure leverer komplette infrastrukturprojekter – fra design og konstruktion til produktion og service – baseret på en forretning, som er inddelt i fire divisioner:

Divisionen Civil Engineering Sweden og  Civil Engineering Norway  er specialiseret i større infrastrukturprojekter som tunneler, veje og jernbanerog komplekse betonkonstruktioner. 

Division Infra arbejder med små og mellemstore infrastrukturopgaver, der primært tilbyder forskellige typer koncepter og tjenester. Eksempelvis klimasikring, jord- og rørarbejde, opgravningsfrit ledningsarbejde, cykel-infrastruktur og VA-proces.

Division Road Services tilbyder komplette løsninger, der sikrer trafikmiljøer samt drift og vejservice.

Vi tilbyder bl.a. vores kunder:

 • klimasikring
 • grønne løsninger inklusive drift og vedligehold
 • lokal afledning af regnvand (LAR)
 • vand- og afløbsopgaver
 • rense- og vandbehandlingsanlæg
 • kabel- og ledningsomlægninger
 • ledningsrenoveringer og nylægning med og uden opgravning (No Dig)
 • byggemodning
 • byggegruber
 • tunnelering
 • støjskærme
 • jernbaner
 • veje og cykelstier - herunder drift og vedligehold
 • autoværn, skiltning og støjskærme
 • driftsopgaver

Kunderne findes primært inden for den offentlige sektor. Lokal tilstedeværelse er ofte et krav, især for små og mellemstore projekter, hvor den lokale konkurrence er stor. De større projekter møder stor international konkurrence og kræver specialistkompetence på højt niveau.

Hovedkontor
Hovedkontor

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg

Telefon: +45 39 10 39 10

Fax: +45 39 10 39 20