På Kgs. Nytorv bygger NCC ny transfertunnel til metroen

Vi bygger Danmarks infrastruktur

Vi skaber bæredygtige løsninger til fremtidens infrastruktur. Vi har mere end 100 års erfaring i at skabe den infrastruktur, der forbinder mennesker, byer og lande. Vores ekspertise omfatter veje, jernbaner, broer, forsyning, boring, anlæg og faciliteter til energiproduktion

Der bliver foretaget store investeringer i det danske transportsystem i de kommende år. Der vil blive bygget nye veje og jernbaner med fokus på de store byer. NCC er med sin store erfaring, ekspertise og pionerånd rigtig godt rustet til at deltage i udbygningen af transportsystemet.

Som en af Danmarks største virksomheder i branchen har vi et stort ansvar for at udvikle teknologi, materialer og måder at samarbejde på, så vi kan drive udbygningen af dansk infrastruktur. Vi er specialister i at håndtere vanskelige og komplekse projekter.

Vores kunder findes primært inden for den offentlige sektor. Vores projekter bærer meget ofte præg af, at vi ikke alene skal bringe vores faglige færdigheder i spil, men også skal være skarpe på logistik, planlægning, samarbejde og kommunikation. Det er en naturlig følge af, at vi oftest arbejder i bynære områder med tæt trafik.

Miljøcertificerede infrastrukturprojekter

Det er vores vision at levere ekstraordinære bæredygtige løsninger, og vi er langt fremme med miljøcertificerede infrastrukturprojekter. For os handler bæredygtighed også om sikkerhed på byggepladsen, og vores mål er helt at undgå ulykker.

NCC tilbyder totalentrepriser, hvor vi tager ansvaret for både produktionsmetoder, bæredygtige løsninger, sikkerhed på arbejdspladsen og strukturerede partnerskaber.

Flemming Carlsen (2)
Flemming Carlsen

Direktør, NCC Infrastructure