På Kgs. Nytorv har NCC bygget transfertunnel til metroen

Vi bygger Danmarks infrastruktur

Vi bidrager med løsninger til fremtidens infrastruktur. Vores ekspertise omfatter blandt andet fjernvarmeforsyning, kabel- og ledningsomlægninger, klimasikring, fundering, byggemodning, boring og tekniske anlæg som vandværker og renseanlæg.

Der bliver foretaget store investeringer i det danske transportsystem i de kommende år. Der vil blive bygget nye veje og jernbaner med fokus på de store byer. NCC er med sin store erfaring og brede kompetencer rigtig godt rustet til at deltage i udbygningen af transportsystemet.

Som en af Danmarks største virksomheder i branchen har vi et stort ansvar for at udvikle teknologi, materialer og måder at samarbejde på, så vi kan drive udbygningen af dansk infrastruktur. Vi er specialister i at håndtere vanskelige og komplekse projekter.

Erfaring med arbejde i byens tætte trafik

Vores kunder findes primært inden for den offentlige sektor. Vores projekter bærer meget ofte præg af, at vi ikke alene skal bringe vores faglige færdigheder i spil, men også skal være skarpe på logistik, planlægning, samarbejde og kommunikation. Det er en naturlig følge af, at vi oftest arbejder i bynære områder med tæt trafik.

Certificerede infrastrukturprojekter

Vi er langt fremme med certificerede infrastrukturprojekter. For os handler det også om sikkerhed på byggepladsen, og vores mål er helt at undgå ulykker.

NCC tilbyder totalentrepriser, hvor vi tager ansvaret for både produktionsmetoder, materialer, sikkerhed på arbejdspladsen og strukturerede partnerskaber.