Om NCC's varemærke

Vores brand holdes levende gennem alt, hvad vi gør: i møder med vores kunder, hvordan vi kommunikerer, og hvordan vi udvikler og leverer vores projekter. Et stærkt brand adskiller os fra vores konkurrenter og opbygger tillid hos både kunder og medarbejdere, samtidig med at det understøtter vores strategiske kurs.

Vi fører vores kunder gennem byggeprocessen med fokus på løsningerne, ikke problemerne. Evnen til at udnytte vores samlede viden og erfaring er nøglen til succesfulde projekter – og langvarige samarbejder. Det er sådan, vi gør visioner til virkelighed.

Make it happen.

I vores brandkommunikation har vi valgt at forklare vores kundeløfte med en enkel sætning om, hvordan vi realiserer deres ideer og planer. Se filmen, der fortæller, hvordan vi gør netop det. Make it happen.

NCC’s varemærke er et meget vigtigt aktiv for os, som vi plejer med omhu. Derfor er det vigtigt for os, at alle aktiviteter, hvor NCC er til stede og synlig (bl.a. arrangementer, reklamer, sponsorater osv.), er i overensstemmelse med vores retningslinjer for brandkommunikation.

Har du spørgsmål om vores brand, eller ønsker du at kontakte os vedrørende immaterielle rettigheder, bruge NCC som reference eller fremtidigt varemærkesamarbejde? Tøv ikke med at kontakte os via branding@ncc.se.

Vores visuelle identitet

Vi har udviklet en brand-idé og -platform, der giver en retning for ensartet brandkommunikation, vejleder om tone of voice og sætter rammerne for vores visuelle identitet.

I NCC’s varemærkeportal finder du de retningslinjer og værktøjer, der vejleder om al kommunikation af NCC brandet, og vores visuelle identitet. Her præsenteres også vores datterselskabers varemærker.

Du er velkommen til at kontakte din kontaktperson hos NCC eller sende en mail til branding@ncc.se for at få adgang til NCC's varemærkeportal og support i forbindelse med varemærkerelaterede spørgsmål.

NCC’s visuelle identitet

Vi er stolte af vores virksomhed og brand. Derfor håndterer vi NCC’s brand med omhu for at oplevelsen af vores varemærke skal være konsekvent i hele virksomheden og i de lande, hvor vi opererer. Og vi forventer, at alle vores partnere og leverandører gør det samme.

I NCC’s varemærkeportal finder du de retningslinjer og værktøjer, der vejleder om al kommunikation af NCC brandet

Du er velkommen til at kontakte din kontaktperson hos NCC eller sende en mail til branding@ncc.se for at få adgang til varemærkeportalen og support i forbindelse med varemærkerelaterede spørgsmål.

At anvende NCC som reference

Et af vores vigtigste visuelle symboler for NCC brandet er vores logo. Derfor vil vi kontrollere og styre brugen af NCC som kunde- eller partnerskabsreferencer.

For at sikre, at referencer og associationer styrker NCC’s overordnede omdømme og varemærke, har vi koncernfælles retningslinjer for at vejlede og støtte beslutninger om brug af NCC som reference i bredere ekstern kommunikation.

Alle virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, der ønsker at anvende NCC som reference (i tekst eller billeder), skal ansøge herom i henhold til følgende principper:

 • at ansøgere er en strategisk leverandør til NCC
 • at det tilfører NCC værdi og er i overensstemmelse med vores værdier, brandplatform og adfærdskodeks.
 • kunne oplyse reference og ansvarlig aftaleansvarlig hos NCC
 • brug af reference og logo skal altid være tidsbegrænset
 • beskrive, hvordan man eksponerer logoet eller navnet, og gennem hvilke kommunikationskanaler

En strategisk leverandør skal have:

 • et langsigtet strategisk forretningsforhold med NCC
 • en henvisning til projekter eller tjenester, der ikke er ældre end 3 år
 • en klar bæredygtighedsdagsorden

Ansøgningsprocessen begynder med en formel ansøgning, som sendes til:

 • Kontaktperson i NCC Indkøbsafdeling for validering og evaluering

Godkendelse af at anvende NCC som reference skal opdateres regelmæssigt.

Om sponsorering

Vores syn på sponsorering

Sponsorering er en del af vores samlede markedskommunikation og skal bidrage til at styrke NCC’s varemærke og ønskede associationer.
Vi har valgt at have en ensartet retning for sponsorering i hele NCC med ambitionen om at fokusere på nogle få af os definerede aktiviteter og områder. Vi ønsker, at sponsoreringen skal skabe win-win. Dvs. at alle parter får lige meget ud af samarbejdet, samtidig med at vi sammen kan producere unikke oplevelser for vores interessenter. Vores værdier er ærlighed, respekt og tillid. Værdier, som vi gerne vil afspejle i alle vores aktiviteter.

Hos NCC vælger vi at undgå:

 • Alt, hvad der er forbundet med fare eller vold
 • Politiske og religiøse grupper
 • Aktiviteter, der tydeligt skader miljøet
 • Alt, der er forbundet med tobak og alkohol
 • Passivt og rutinemæssigt bidrag til donationer

I overensstemmelse med NCC’s adfærdskodeks giver vi afkald på at indgå i sponsorater, som kun erstatter vores tjenester, eller for at give NCC en fordel i udbud.

Ansøgning om sponsorstøtte

Vil du kontakte os for at præsentere et projekt eller forslag til samarbejde? Du er velkommen til at kontakte os med din anmodning om kontakt eller skriftlige sponsoransøgning via e-mail: sponsorship@ncc.se

Desværre har vi ikke mulighed for at svare på direkte telefon- eller mødeforespørgsler. I henhold til vores procedure for sponsoranmodninger vurderes indkomne forespørgsler pr. måned, og vi vender altid tilbage via mail.