Århus Statsgymnasium

Renovering, om- og udbygning af Århus Statsgymnasium.

Etape 1 omfatter udbygning af Århus Statsgymnasium med ny undervisningsbygning samt ombygning af kantine med bl.a. nyt produktionskøkken.

Den nye tilbygning rummer ti nye undervisningslokaler, designværksted og tilhørende studieområder og grupperum.

Gymnasiets nuværende kantine i underetagen mod vest skal ligeledes opdateres med ny facade og direkte udgang til en forsænket indre grønnegård samt renovering af 875 m2 kælder.

Undervisningsbygningen sammenbygges med Århus Statsgymnasiums eksisterende fredede bygning

Etape 2

Etape 2 omfatter ombygning af gymnasiets administrationsfløj, undervisningslokaler i stueetagens syd fløj og øst fløj.

Etablering af undervisningslokaler for musik i stueetagens syd-fløj og mindre ombygninger i sydfløjens kælderetage.

Renovering af nordfløj samt skimmelsanering.