Albertslund Syd - Lærkens Kvarter

Totalrenovering af almene gårdhuse opført i 1963-1969. Som en del af renoveringen støbes der nye betondæk i terræn i samtlige huse for bl.a. at give beboerne et betydeligt bedre indeklima. Der renoveres i snit fire gårdhuse om ugen.

Albertslund Syd - AB Syd omfatter 500 gårdhuse hovedsageligt i 1 etage. Bebyggelsen er opført i 1963-1969 med brug af billig, eksperimentel og industriel byggeteknik. 

Byggeboomet i 1960’erne satte parcelhuse og boligforeninger på landkortet. Men datidens valg af konstruktioner, materialer og byggemetoder betyder, at mange af boligerne i dag er slidte og lider under dårligt indeklima og stort varmeforbrug. Det er tilfældet for gårdhavehuse i det sydlige Albertslund, hvorfor de nu gennemgår en omfattende renovering.

Boligerne totalrenoveres med nye el-installationer, nye terrændæk, nye indvendige apteringer, nye vinduer og døre samt opgradering af haver, udearealer, belægninger og beplantninger samt hegn mv.

Der støbes nye betondæk i terræn i samtlige huse, da især gulvene giver et dårligt indeklima. De eksisterende terrændæk graves derfor op og boligerne ryddes, så der kun er ydervægge og tag tilbage. Herefter støbes nye dæk, der etableres nye vægge, bad, køkken, gulve, installationer mv. Så der er tale om en omfattende renovering, der forbedrer boligerne og giver beboerne et betydeligt bedre indeklima. 

Med renoveringen bliver gårdhavehusene energioptimeret, bringes op til nutidens boligstandard og hele boligområdet opnår et betragteligt kvalitetsløft.

Billeder før renoveringen:

EVP-Erik_Vibe_Pedersen_NCC79319
Erik Vibe Pedersen

Områdedirektør, NCC Building Nordics

bfo_450x413
Bent Falch Ovesen

Senior markeds- og kundechef, NCC Building Nordics