Med renoveringen bliver gårdhavehusene energioptimeret, bringes op til nutidens boligstandard og hele boligområdet opnår et betragteligt kvalitetsløft

Albertslund Syd - Lærkens Kvarter

Opgaven er en totalrenovering af 493 gårdhuse, som ryddes til kun tag og ydermure står tilbage, mens boligernes rumfordeling, køkken og bad etableres helt fra bunden. Beboerne har en lang række valgmuligheder med hensyn til indretning, for eksempel gulv og køkkenbordplader, hvilket resulterer i mange forskellige indretninger

Albertslund Syd - AB Syd omfatter 500 gårdhuse hovedsageligt i 1 etage. Bebyggelsen er opført i 1963-1969 med brug af billig, eksperimentel og industriel byggeteknik. 

Flow giver effektivitet

Den store renoveringsopgave med gårdhavehusene i Albertslund er en opgave, hvor byggeperioden strækker sig over mere end tre år. Aftalen lød oprindelig på at aflevere fire boliger om ugen uden mangler, men med et vedvarende fokus på at skabe flow i produktionen og skabe fælles fodslag er det lykkedes at optimere produktionen, så vi afleverer fem boliger om ugen uden mangler.

Byggeboomet i 1960’erne satte parcelhuse og boligforeninger på landkortet. Men datidens valg af konstruktioner, materialer og byggemetoder betyder, at mange af boligerne i dag er slidte og lider under dårligt indeklima og stort varmeforbrug. Det er tilfældet for gårdhavehuse i det sydlige Albertslund, hvorfor de nu gennemgår en omfattende renovering.

Boligerne totalrenoveres med nye el-installationer, nye terrændæk, nye indvendige apteringer, nye vinduer og døre samt opgradering af haver, udearealer, belægninger og beplantninger samt hegn mv.

Der støbes nye betondæk i terræn i samtlige huse, da især gulvene giver et dårligt indeklima. De eksisterende terrændæk graves derfor op og boligerne ryddes, så der kun er ydervægge og tag tilbage. Herefter støbes nye dæk, der etableres nye vægge, bad, køkken, gulve, installationer mv. Så der er tale om en omfattende renovering, der forbedrer boligerne og giver beboerne et betydeligt bedre indeklima. 

Med renoveringen bliver gårdhavehusene energioptimeret, bringes op til nutidens boligstandard og hele boligområdet opnår et betragteligt kvalitetsløft.

Billeder før renoveringen:

EVP-Erik_Vibe_Pedersen_NCC79319
Erik Vibe Pedersen

Sektionsdirektør, Renovering, NCC Building Nordics