Med renoveringen bliver gårdhavehusene energioptimeret, bringes op til nutidens boligstandard og hele boligområdet opnår et betragteligt kvalitetsløft

Albertslund Syd - Lærkens Kvarter

Opgaven omfattede en totalrenovering af 493 gårdhuse, hvor der blev ryttet, så kun tag og ydermure stod tilbage. Samtidige blev boligernes rumfordeling, køkken og bad etableret helt fra bunden. Beboerne havde en bred vifte af valgmuligheder vedrørende indretning, herunnder gulv og køkkenbordplader, hvilket resulterede i mange forskellige indretninger.

Albertslund Syd - AB Syd omfattede 500 gårdhuse hovedsageligt i 1 etage. Bebyggelsen er opført i 1963-1969 med brug af billig, eksperimentel og industriel byggeteknik. 

Flow giver effektivitet

Den store renoveringsopgave med gårdhavehusene i Albertslund var en opgave, hvor byggeperioden strakte sig over mere end tre år. Aftalen lød oprindelig på at aflevere fire boliger om ugen uden mangler, men med et vedvarende fokus på at skabe flow i produktionen og skabe fælles fodslag er det lykkedes at optimere produktionen, så vi afleverer fem boliger om ugen uden mangler.

Byggeboomet i 1960’erne satte parcelhuse og boligforeninger på landkortet. Men datidens valg af konstruktioner, materialer og byggemetoder betyder, at mange af boligerne i dag er slidte og lider under dårligt indeklima og stort varmeforbrug. Det var tilfældet for gårdhavehuse i det sydlige Albertslund, hvorfor de nu gennemgår en omfattende renovering.

Boligerne er blevet totalrenoveret med nye el-installationer, nye terrændæk, nye indvendige apteringer, nye vinduer og døre samt opgradering af haver, udearealer, belægninger og beplantninger samt hegn mv.

Der blev støbt nye betondæk i terræn i samtlige huse, da især gulvene giver et dårligt indeklima. De eksisterende terrændæk blev derfor gravet op, og boligerne ryddes, så der kun var ydervægge og tag tilbage. Herefter blev nye dæk støbt, og der blev etableret nye vægge, bad, køkken, gulve, installationer mv. Så der var tale om en omfattende renovering, der forbedrede boligerne og gav beboerne et betydeligt bedre indeklima. 

Med renoveringen blev gårdhavehusene energioptimeret, bragt op til nutidens boligstandard og hele boligområdet opnåede et betragteligt kvalitetsløft.

Billeder før renoveringen: