Åmarken Pumpestation

Udvidelse og ombygning af eksisterende spildevandspumpestation ved Åmarksvej i Hvidovre.

Pumpestationer og kanalforbindelse etableres i vandtæt, afstivet byggegrube, der opdriftssikres med jordankre. Der anvendes midlertidig grundvandssænkning med reinfiltration indtil byggegruben er færdiggjort. Der afstives ned til 11 meter for at beskytte den gamle pumpestation, da der graves under dennes kælder.

amarken-pumpestation_3
amarken-pumpestation01