Bassinledning, Skovshoved

Etablering af 1,3 km bassinledning under Kystvejen mellem Bellevue Strandpark og Skovshoved Havn.

Bassinledningen løber fra Bellevue Strandpark til Skovshoved Havn. Den er etableret i en dybde af 4-6 meter – med fald fra Bellevue til Skovshoved – under den østlige side af Kystvejen ud mod havet. Bassinledningen har en diameter på mellem 2,0 og 2,5 meter.

I forbindelse med etableringen af bassinledningen er fire overløbs- og udløbsbygværker blevet ombygget. Og som en del af projektet blev området skybrudssikret ved Hvidørevej.

Udførelsen

Bassinledningen etableres ved traditionel opgravning, dvs. der graves fra overfladen i afstivet byggegrube. Kystvejen er etableret i 1930’erne, hvor man har fyldt op med indpumpet sand som underlag for vejen. På grund af nærheden til kysten og sandfyldet var det nødvendigt, at udføre en tæt spunset byggegrube for ledningen. Der blev således etableret to tætte spunsvægge i hele tracéet.

Trafikafvikling og interessenthåndtering

Som bilag og eksempel har vi vedlagt en teknisk drejebog for trafikafvikling på den stærkt trafikerede kystvejsstrækning. Det er underforstået, at drejebogen skal sikre, at vi har styr på og efterlever kommunens krav til håndtering af både områdets beboere, trafikanter og øvrige interessenter, så eventuelle gener ved anlægsarbejdet minimeres.

Rasmus Andreasen Rasmussen (2)
Rasmus Andreasen Rasmussen

Afdelingschef, Civil Engineering, NCC Infrastructure